Pytania na egzamin -rynek pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin -rynek pracy - strona 1 Pytania na egzamin -rynek pracy - strona 2 Pytania na egzamin -rynek pracy - strona 3

Fragment notatki:

PYTANIA TESTOWE - Rynek pracy       
1. Zjawisko bezrobocia interpretuje się jako: a. stan nadwyżki wielkości podaży pracy na rynku pracy, b. stan nierównowagi na rynku pracy, c. stan niedoboru na rynku pracy, d. stan nadwyżki popytu na rynku pracy.    
2. Użyteczność krańcowa czasu wolnego spada, kiedy: a. spada ilość czasu przeznaczonego na pracę, b. wzrasta ilość czasu wolnego, c. gdy wielkość zadowolenia z czasu wolnego rośnie, d. gdy wielkość zadowolenia z czasu wolnego spada.    
3. Podaż pracy jednostki wyznaczana jest przez: a. poziom płac, b. preferencje jednostki względem czasu pracy i czasu wolnego, c. stosowane techniki wytwarzania d. popyt na dobra wytwarzane przez jednostkę,.    
4. Które z następujących zjawisk może spowodować wzrost popytu na pracę: a. wzrost wartości produktu krańcowego pracy, b. wzrost realnej stawki płacy, c. wzrost ceny wyrobu wytwarzanego przez pracownika, d. wszystkie powyższe.    
5. Na konkurencyjnym rynku pracy indywidualna krzywa podaży jest: a. rosnąca, b. pozioma, c. opadająca, d. zawracająca.    
6. Krzywa kontraktów opiera się na: a. punktach przecięcia krzywych MC i MRP, b. punktach przecięcia się krzywych obojętności związku z funkcją popytu na pracę, c. punktach wspólnych krzywych obojętności związku z krzywymi jednostkowego zysku firmy, d. żadne z powyższych    
7. Monopsoniczny rynek pracy to taki rynek, na którym: a. występuje wielu pracodawców, b. występuje jeden pracodawca i wielu pracobiorców, c. występuje silna pozycja pracowników, d. wszystkie powyższe.    
8. Zmiany płac wywołują przemieszczanie się na: a. krzywej przychodu produktu marginalnego pracy, b. krzywej produktu marginalnego pracy, c. krzywej popytu na pracę, d. na żadnej z tych krzywych.    
9. Jeśli rząd ustali płace minimalne na rynku wolnokonkurencyjnym, to wówczas : a. płace na rynku spadną, b. zmniejszy się podaż pracy, c. zmniejszy się popyt na pracę, d. zmniejszy się wielkość popytu na pracę.    
10. Krzywa podaży pracy wzrośnie, jeżeli: a. produkt krańcowy pracowników wzrośnie,

(…)

… warunków płacowych przez firmy,
d. szukający pracy oferują zróżnicowane kwalifikacje.
   
12. Monopson na rynku pracy
a. zmniejsza zatrudnienie,
b. mniej płaci, c. tworzy bariery wejścia,
d. jest cenobiorcą.
   
13. Popyt na pracę jest popytem pochodnym co oznacza, że zależy od:
a. liczby zatrudnionych,
b. wysokości stawek płac,
c. popytu na wykonane produkty,
d. efektu dochodowego i substytucyjnego,
e…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz