Pytania na egzamin - konkurencja doskonała

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - konkurencja doskonała - strona 1 Pytania na egzamin - konkurencja doskonała - strona 2 Pytania na egzamin - konkurencja doskonała - strona 3

Fragment notatki:

PYTANIA TESTOWE - Konkurencja niedoskonała       
1. W konkurencji monopolistycznej optimum produkcji jest następujące: a. MR=MC, b. MR=MC=P, c. MR=MC=P=D, d. MR = MC = min ATC.    
2. Kartel jest to: a. wspólne przedsięwzięcie wielu różnych firm, b. porozumienie firm ograniczające wewnętrzna konkurencję, c. porozumienie firm we wspólnej branży, d. porozumienie firm szukających wspólnych kapitałów.    
3. Firma w konkurencji monopolistycznej może ponieść stratę, jeśli: a. popyt na jej wyroby jest względnie niski, b. jej koszty produkcji są względnie wysokie, c. jej koszty produkcji są względnie niskie, d. popyt na jej wyroby jest względnie wysoki.    
4. W oligopolu: a. firmy są współzależne od siebie, b. firmy nie mają wpływu jedna na drugą, c. firmy działają jak pojedynczy monopoliści, d. wypracowywane są minimalne zyski.    
5. W modelu konkurencji monopolistycznej występuje: a. wielu kupujących i wielu sprzedających, b. jeden sprzedający i wielu kupujących, c. jeden kupujący (monopson) i wielu sprzedających, d. jeden kupujący i jeden sprzedający.    
6. W długim okresie w konkurencji monopolistycznej: a. firma jest mniej efektywna niż firma wolnokonkurencyjna, b. firmy produkują po minimalnych kosztach, c. jeżeli rynek jest zyskowny zwiększa się liczba konkurentów, d. wszystkie powyższe.    
7. Wzrost konkurencyjności na rynku konkurencji monopolistycznej powoduje : a. wzrost dochodu firmy, b. spadek produkcji, c. spadek cen, d. spadek wielkości popytu.    
8. W warunkach oligopolu: a. cena ma stałą tendencję spadkowa, b. cena jest wynikiem porozumienia oligopolistów, c. cena ma charakter rynkowy lecz oligopoliści dążą do jej obniżenia, d. cena jest stabilna w wyniku wojen cenowych.    
9. W konkurencji monopolistycznej: a. występuje kilka firm, b. produkty są standardowe lub zróżnicowane, c. popyt jest bardziej nieelastyczny niż w oligopolu, d. firmy mogą wpływać na ustalanie poziomu cen.    
10. Oligopol : a. jest strukturą mniej efektywną od polipolu, b. jest cenodawcą, c. ma ograniczoną kontrolę przy ustalaniu ceny,

(…)

…. ma ograniczoną kontrolę przy ustalaniu ceny,
d. nie stosuje konkurencji pozacenowej.
   
11. Firmy należące do konsorcjum :
a. obniżają produkcję,
b. współdziałają w realizacji wielkich inwestycji,
c. zwiększą konkurencję,
d. wszystkie powyższe.
   
12. Lider cenowy to firma: a. dominująca w zakresie niskich kosztów produkcji,
b. która osiągnęła największą siłę rynkową,
c. która ma najniższe koszty produkcji,
d…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz