Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 12

Logistyka wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Michał Pietrzak
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Etymologia słowa LOGISTYKA * logos (gr.) - sztuka liczenia * logicos (gr.) - prawidtowo myślący, rozsądny * loger (fr.) - zakwaterowanie * logis (fr.) - kwatera HISTORIA LOGISTYKI X w. n.e. - „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej" cesarza bizantyjskiego Leontosa VI; Podział na 3 dyscypl...

Dziedzictwo ogrodowe - pawilony parkowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Kliknij, jeśli przedmiotu nie ma na liście
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Temat: Pawilony parkowe w parkach Pawilon był początkowo niewielkich rozmiarów budowlą wykorzystywaną w architekturze ogrodowej. Wywodzi się z altany. Jest obiektem charakterystycznym dla XVI-XIX wiecznych ogrodów. Pawilonem jest też nazywany osobny element pałacowego zespołu architektonicznego, ...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG)Część ekonomii zajmująca się transakcjami w dziedzinie towarów, usług oraz czynników produkcji.MSG zajmuje się badaniem stosunków gospodarczych danego kraju a zagranicą. Badaniem całej gospodarki światowej.MSG bada grupy krajó...

Marketing - wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Wojciech Pizło
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

WYKŁAD 1 7.10.2015r. Dr. Hab. Inż. Wojciech Pizło Literatura: Amstrong G. Kotler Ph, Marketing wprowadzenie, wyd. Oficyjna wydawnicza a Wolkers Kluwer, Warszawa 2012 Garbarski (red.), Marketing, Koncepcja skutecznych działań, wyd. PWE, Warszawa 2011 Mazurkiewicz A., Pizło W., Podstawy marke...

NAFTA-prezentacja.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1715

Notatka porusza między innymi zgadanienia takie jak: państwa członkowiskie, przesłanki powstania NAFTA, kalendarium NAFTA, główne postanowienia układu NAFTA, główne cele układu między innymi w tym eliminacja barier w handlu, ułatwiająca przepły...

Kolokwium-ekonomia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Alina Jóźwikowska
 • Matematyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1442

Ekonomia kolokwium I z 20.11.2009 rok szkolny 2009/2010 Zad.1 Wyznaczyć funkcję odwrotną do funkcji . Podać dziedzinę i zbiór wartości funkcji . Naszkicować wykresy obu funkcji w je...

Komunikowanie społeczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Krystyna Krzyżanowska
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 8582

W pierwszym dokumencie znajdują się wyjaśnione takie pojęcia jak: definicja grupy wg E.Schein, role członków w grupie, zalety i wady pracy zespołowej. W drugiej notatce wyjaśnione są pojęcia lider, sposoby kierowania ludźmi, style przewodzenia, podstawowe umiejętności lidera. Trzeci polik to rozłoż...

Histolgia i biofizyka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Histolgia i biofizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3115

Jeden to jedynie zagadnienia z histologii, drugi składa się z 13 stron i porusza zagadnienia takie jak: pomiar, wielkości fizyczne, jednostki układu SI, wielkości pochodne, termodynamika, energia wewnętrzna układu, ciśnienie hydrosta...

Opracowanie pytań na egzamin z fizyki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Fizyka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3066

Praca składa się z 15 stron i porusza zagadnienia takie jak: względność ruchu, przyspieszenie średnie, siła, pomiar siły, dynamiczne skutki działania siły, zasady dynamiki Newtona, pęd ciała, prędkość kontowa, moment siły, energia ...

LIPIDY - Funkcje tłuszczów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

Lipidy : niejednorodna grupa związków chemicznych pochodzenia biologicznego, które charakteryzują się tym, że łatwo rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych takich jak: metanol , aceton , ...