Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 13

Budowa atomu - liczba atomowa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1204

A  E      Z  – liczba atomowa; numer atomu w układzie okresowym; liczba protonów w jądrze   Z     atomowym; liczba elektronów w obojętnym atomie  A  – liczba masowa; określa sumarycz...

Hydroliza soli - kwas Brönsteda

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1379

Protolityczne równowagi w roztworach soli (hydroliza soli). W roztworach wodnych soli zachodzą równowagowe reakcje przenoszenia protonów od kationowych kwasów  Brönsteda  do  cząsteczek  wody  lub  od  cząsteczek  wody  do  anionowych  zasad  Brönsteda.  Woda  spełnia  więc,  w zależności  od  rodz...

Prawo administracyjne - zasady postępowania

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

PRAWO ADMINISTRACYJNE: - część ogólna - przepisy regulujące działalność aparatu administracji i jego organizacji; - część szczególna - przepisy odnoszące się do poszczególnych resortów (ministerstw = komitetów) 4 formy działania administracji: 1 . wydawan ie decyzji - postanowienia wydawane na po...

Prawo karne - Obrona konieczna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1029

Wykład 3 PRAWO KARNE Przepisy określające czyny społecznie niebezpieczne i sankcje grożące za dokonanie takich czynów. Przestępstwo - czyn zagrożony karą przez ustawę w momencie jego popełnienia. „NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE POENALI” NIE MA PRZESTĘPSTWA NIE MA KARY BEZ USTAWY KARNEJ TO C...

Chemia koordynacyjna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833

Document Outline 01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Konfiguracja elektronowa,...

Światowa Organizacja Handlu- prezentacja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2639

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: WTO – informacje ogólne: 15 kwietnia 1994 roku ratyfikowano Postanowienie Ustanawiające WTO rozpoczęła swoją działalność z dniem 1.01.1995 roku 76 państwom udało się sprostać wymaganiom – weszły do organizacji 1.01.95 r. Zaś pozostałe 42 kraje, w...

Migracje-prezentacja.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1757

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Skala migracji z krajów Europy Środkowej i Wschodniej do UE po uzyskaniu pełnego członkostwa tych krajów. Migracje- Są to zmiany miejsca pobytu mieszkańców kraju lub regionu spowodowane najczęściej czynnikami politycznymi, ekonomicznymi, narodowoś...

Bank światowy -prezentacja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1239

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: geneza Banku Świaowego, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, zwany również Bankiem Światowym, główne cele banku, cele statutowe Banku Światowego, Funkcje Banku Światowego, członkostwo Banku Światowego, Struktura organizacyjna Banku, sekretarza ...

Segmentajca rynku nabywcw dóbr i usług konsumpcyjnych - prezentacja.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: marketing skierowany na rynek masowy z opisem czym ten marketing się charakteryzuje. Dalej możemy dostrzec definicje segmentacji rynku według Altkorna oraz wegług Garbarskiego. Ponadto ...

Ekonomika gospodarki żywnościowej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekonomika
Pobrań: 742
Wyświetleń: 7028

Ich łączna objętość to 17 stron. Każdy wykład jest oddzielony, wyszczególnione są rzeczy na które należy zwrócić szczególną uwagę. Pojawiają się obliczenia. Problemy jakie zostały poruszone w pierwszym dokumencie to: ekonomika, makroekonomia i mikroekonomia, cechy produkcji rolniczej, miary produkc...