Prawo karne - Obrona konieczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne - Obrona konieczna - strona 1 Prawo karne - Obrona konieczna - strona 2 Prawo karne - Obrona konieczna - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 3
PRAWO KARNE Przepisy określające czyny społecznie niebezpieczne i sankcje grożące za dokonanie takich czynów. Przestępstwo - czyn zagrożony karą przez ustawę w momencie jego popełnienia.
„NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE POENALI” NIE MA PRZESTĘPSTWA NIE MA KARY BEZ USTAWY KARNEJ
TO CO NIE JEST ZABRONIONE, JEST DOZWOLONE!!.
Funkcje prawa karnego : - Funkcja represyjna - Prewencja generalna to odstraszanie ogółu społeczeństwa od popełniania przestępstw.
- Prewencja specjalna to odstraszanie osoby sprawcy od popełnienia przestępstwa. Są osoby, które specjalnie starają się trafić do więzienia.
- Resocjalizacja - przywrócenie sprawcy społeczeństwu. Kara ma pełnić funkcję wychowawczą . Źródła prawa karnego :
- Kodeks Karny 1997r. (materialny)
- kodeks wykroczeń (należy do ustaw)
Przepisy karne opisane są w ustawach.
Źródła prawa formalnego (procedury): - KPK - Kodeks Postępowania Karnego 1997r . - głównie dotyczy sądów
- Kodeks Karny Wykonawczy 1997r . - wskazuje jak należy wykonać kary, mówi szczegółowo o warunkach przetrzymywania więźniów.
Zakłady otwarte, półotwarte i zamknięte.
Kary dyscyplinarne w więzieniu (np. odebranie paczek, korespondencji, widzeń, izolatka itp.)
Systemy karne zaczęto tworzyć w XIX w. Kodeks karny :
- część ogólna - zasady wymierzania kar
- część szczególna - przestępstwa popełniane przez cywili
- część wojskowa - przestępstwa popełniane przez wojskowych
Żeby mówić o przestępstwie muszą zaistnieć dwie przesłanki: - przedmiotowa (obiektywna) - czyn zabroniony w ustawie;
- podmiotowa (subiektywna) - wina sprawcy i stosunek psychiczny sprawcy do popełnionego czynu;
Wina sprawcy może być umyślna (pełna odpowiedzialność) bądź nieumyślna .(lżejsza odpowiedzialność)
- z zamiarem bezpośrednim - skierowanie woli na popełnienie jakiegoś czynu;
- z zamiarem pośrednim - sprawca nie chce popełnić czynu, ale przewiduje taką możliwość i na to się godzi;
Podobnie jak sprawca odpowiada pomocnik, podżegacz (wspiera duchowo, zachęca do popełnienia przestępstwa) i prowokator (manipuluje osobą by popełniła przestępstwo).
Przestępstwa dzielą się na - zbrodnie (p. najcięższe; powyżej 3 lat pozbawienia wolności), - występki (3 mies. do 3 lata pozbawienia wolności) i - wykroczenia (od 3 miesięcy aresztu albo 5 tys. zł. grzywny). Upomnienie i nagana to najlżejsze i najmniejsze z kar.


(…)

…. środki karne:
- pozbawienie praw publicznych
- zakaz wykonywania zawodu
- zakaz prowadzenia pojazdów
- przepadek mienia dotyczy przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub nabytych za skradzione pieniądze
- przedmioty których posiadanie jest zabronione
- przepadek przedmiotów które służyły do dokonania przestępstwa
- obowiązek naprawienia szkody (odpowiedzialność cywilna)
- nawiązka (pieniądze na rzecz poszkodowanego lub jakiejś organizacji)
- świadczenie pieniężne
- podanie wyroku do publicznej wiadomości (kara hańbiąca)
Nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie:
- ze względu na młody wiek sprawcy
- świadka koronnego
- okazanie skruchy
Można również zaostrzyć karę. Za kilka przestępstw można dostać karę łączną. absorpcja kar - wchłonięcie mniejszych kar przez karę najcięższą
kumulacja kar - sumowanie…
… (manipuluje osobą by popełniła przestępstwo).
Przestępstwa dzielą się na - zbrodnie (p. najcięższe; powyżej 3 lat pozbawienia wolności), - występki (3 mies. do 3 lata pozbawienia wolności) i - wykroczenia (od 3 miesięcy aresztu albo 5 tys. zł. grzywny). Upomnienie i nagana to najlżejsze i najmniejsze z kar.
Nie zawsze przestępca odpowiada za popełnienie przestępstwa, sąd może odstąpić od wymierzenia kary…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz