Prawo administracyjne - zasady postępowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - zasady postępowania - strona 1 Prawo administracyjne - zasady postępowania - strona 2 Prawo administracyjne - zasady postępowania - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO ADMINISTRACYJNE: - część ogólna - przepisy regulujące działalność aparatu administracji i jego organizacji;
- część szczególna - przepisy odnoszące się do poszczególnych resortów (ministerstw = komitetów)
4 formy działania administracji: 1 . wydawan ie decyzji - postanowienia wydawane na podstawie przepisów
akt administracyjny = decyzja = postanowienie
akt normatywny = ustawy, zarządzenia itp.
2 . stanowienie norm prawnych , czyli wydawanie aktów normatywnych
Władza wykonawcza wydaje normę prawną z delegacji ustawowej, czyli od parlamentu
3. władza organów administracji (imperium) nad podmiotami prawa i ich hierarchia 4. zawieranie porozumień administracyjnych , zarówno na szczeblu samorządowym jak i między państwem a samorządem
5. czynności materialno techniczne (biurokracja); prowadzenie dokumentacji w celu wykluczenia nadużyć; zasada pisemności - wszystko powinno być na piśmie w sprawach urzędowych
Akt administracyjny: - konstytutywny - akty stanowiące nowe stosunki administracyjno prawne; stosune k prawny - to relacja unormowana przepisami prawa (administracyjnego lub cywilnego)
- deklaratywny - nie zmieniają nic w stosunkach, jedynie deklarują, stwierdzają jakiś stan rzeczy; (zaświadczenia) np. akt urodzenia czy zgonu
Aby akt był ważny jest kilka przesłanek: - musi być wydany przez właściwy organ (kompetencja); zdolny do prowadzenia postępowania ze względu na: przedmiot, terytorium i hierarchię 1 szczebla, 2 szczebla i postępowanie nadzwyczajne, organ może mieć więcej szczebli niż instancji.
prz edmiot - właściwość rzeczowa ( jak ktoś chce importować zboże to musi mieć papier od ministerstwa rolnictwa a nie np. od ministerstwa edukacji!!)
terytorium - właściwość miejscowa - administracja samorządowa (wójt z jednej gminy nie może zadziałać w innej gminie). Organy państwowe (ministerstwa), centralne, mają kompetencje na całym obszarze, lub mają oddziały terenowe.
Samorządowe kolegium odwoławcze.
hierarchia - właściwość kompetencyjna (funkcjonalna); postępowanie jest prawie zawsze dwuinstancyjne, można wyłączyć organ z postępowania, odsunąć np. z powodu pokrewieństwa lub powinowactwa (krewni współmałżonka) lub małżeństwa.
WSTĘPNI dziadek synek córka synka dziecko córki synka ZSTĘPNI Organy administracji mogą robić tylko to co mówi ustawa, odwrotnie niż w prawie karnym.
Wydanie aktu administracyjnego musi być we właściwym terminie i formie, inaczej jest on wadliwy.


(…)

… faktycznego;
OBIECTUM = przedmiot prawda przedmiotowa
SUBIECTUM = podmiot prawda podmiotowa (osobiste predyspozycje)
Chodzi o stworzenie równych warunków dla wszystkich. 4. zasada czynnego udziału stron postępowania - organy administracji powinny stronom udostępnić akta sprawy; publikacja akt - możliwość przejrzenia akt sprawy; sprawy mogą zgłaszać wnioski dowodowe, żądania
5. zasada udzielania pomocy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz