Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 14

Opracowane pytania - egzamin licencjacki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1967

Opracowanie pochodzi z SGGW w Warszawie. Notatka składa się z 8 stron i porusza takie zagadnienia jak: rodzaje rynków według różnych kryteriów klasyfikacji, prawo popytu i podaży - mechanizm działania, koszty w przedsiębiorstwie w krótkim i długim okresie. Notatka stanowi doskonałe źródło do ...

Morfogeneza roślin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Genetyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Geny odpowiedzialne za tożsamość organów kwiatowych u A. thaliana, Mutacje genów tożsamości organów kwiatowych, Fenotyp mutantów Arabidopsis, Model ABCDE, Rodzina genów MADS, Somatyczna

Odpowiedzi do przykładowych pytań z sadownictwa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Emilian Pitera
 • Sadownictwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE Z SADOWNICTWA Agrotechniczne metody zapobiegania chorobie zamierania pędów malin? Uprawa szpalerowa, cięcie Cel i sposób prowadzenia matecznika truskawek na własne potrzeby? Prowadzenie małego matecznika na własne potrzeby: obniża koszty materiału - zwłaszcza przy...

Sadownictwo-skrypt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Emilian Pitera
 • Sadownictwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1435

Agrotechniczne metody zapobiegania chorobie zamierania pędów malin. Sprawcy choroby to Didymella applannata z gromady workowców, Botrytis cinerea i grzyby z rodzaju Fusarium. Metody agrotechniczne: wczesne wycinanie i palenie starych pędów po zbiorach, czyszczenie plantacji, usuwanie nadmiernej lic...

Warzywnictwo i rośliny zielarskie-skrypt z 2 semestru

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Henryk Kobryń
 • Warzywnictwo i rośliny zielarskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1421

SEMESTR II Wspólny przodek odm. botanicznych gat. B. oleracea - B. oleracea var. silvestris L. - kapusta dzika (2 lub wielolet.) - nie ma tendencji do wytwarzania główek - stąd pierwotnie użytkowano liście i zasobne w tłuszcz nasiona. Dzisiejsze bogactwo form roślin kapustnych: Naturalna dziedzic...

Wymagania na egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1092

Algorytmy obliczania subwencji i wszystko co się z tym wiąże, Subwencja ogólna dla gmin składa się z części wyrównawczej oraz z części równoważącej. wskaźniki dochodu gmin roczny wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy G = kwota dochodów podatkowych gminy uzyskana w roku poprzedzając...

Propedautyka rolnictwa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Irena Suwara
 • Rolnictwo
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4144

Pełne wykłady BUDOWA PROFILU GLEBOWEGO: Profil glebowy jest to pionowy przekrój gleby, przez warstwę gleby o miąższości (czyli głębokości) do 150 cm, ukazujący jej budowę z poziomami zróżnicowania (poziomy genetyczne). W wyniku procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych profil glebowy różn...

Referat z rynku pracy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Iga Magda
 • Ekonomia pracy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3234

Informacje zawarte w notatce to: efektywność szkoleń, szkolenia dla bezrobotnych, akty normatywne, instrument aktywnej polityki rynku pracy. Szkolenia jako instrument aktywnej polityki rynku pracy i ich efektywność na przykładzie województwa lubelskiego Tempo zmian strukturalnych i technologi...

Chemia fizyczna - sprawozdanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Bożena Parczewska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2471

...Wstęp teoretyczny: Stopień dysocjacji słabych elektrolitów, do których zalicza się m, in. większość kwasów organicznych i zasad w przeciwieństwie do elektrolitów mocnych, które ulegają w roztworach wodnych całkowitej dysocjacji...

Analiza jakościowa anionów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Jolanta Dzik
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2996

W. Bunsena, typy reakcji red-ox, wartościowość a stopień utlenienia, reakcje utleniacz-reduktor w środowisku kwaśnym, reakcje utleniacz-reduktor w środowisku zasadowym, reakcje utleniacz-reduktor w środowisku obojętnym, reakcje dysprop...