Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 15

Instytucje i usługi finansowe - wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Instytucje i usługi finansowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3598

Finanse - ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza Deprecjacja- obniżenie wartości, siły nabywczej pieniądza wskutek inflacji i spadek jego kursu w stosunku do walut obcych:  Aprecjacja- wzrost siły nabywczej pieniądza krajowego, któremu z zasady towarzyszy w...

Chrzęstna - budowa i funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1953

Chrz ę stna * Sprecyzuj z jakiej tkanki utworzona jest ochrzęstna i jakie funkcje pełni ta struktura? Wymień chrząstki organizmu pozbawione ochrzęstnej ^ Ochrzęstna zbudowana z tkanki łącznej włóknistej/ splotowatej, zawierającej włókna kolagenowe, sprężyste, fibroblasty ^ Funkcje: odżywcza, bier...

Grasica - budowa, funkcje i hormony

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3129

Grasica * Funkcje grasicy? Dojrzewanie i różnicowanie limfocytów T Wydzielanie hormonów Hamowanie rozwoju gruczołów płciowych * Elementy strukturalne zrazików grasicy -Zrąb -Kora zrazików ...

Gruczoły wydzielania wewnętrznego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1288

Gruczo ł y wewn ą trzwydzielnicze Ogó ł em * Co to jest neurosekrecja? Wydzielanie i wytwarzanie hormonów przez komórki układu nerwowego synteza hormonów zachodzi w ciele komórki nerwowej, następnie są one przesuwane w aksonie do jego zakończenia, wydzielanie następuje, gdy pobudzenie z ciała komó...

Jama ustna - budowa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1547

Jama ustna , gard ł o , prze ł yk * Co to jest MALT, jakie komórki go tworzą, podkreśl te których jest najwięcej. MALT, czyli tkanka limfatyczna błony śluzowej. Tworzą ją: limfocyty B , T, NK, komórki plazmatyczne, makrofagi. Zrębem jest tkank...

Jelita - budowa i funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1638

Jelita * Co określamy mianem GALT? Jakie struktury wchodzą w jego skład? GALT jest to tkanka limfatyczna jelita , występująca najobficiej w jelicie czczym, krętym i jelicie grubym w błonie śluzowej i podśluzowej znajdują się liczne limfocyty...

Komórka - podstawowa jednostka organizmu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2667

Komórka * Narysuj i podpisz schemat budowy błony komórkowej, w szczególności wmontuj w nią struktury mogące odgrywać role błonowych receptorów komórkowych. (?)* Podaj w logicznej kolejności struktury komórki uczestniczące w procesie biosynt...

Kostna - budowa i funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

Kostna * Narysuj i podpisz schemat budowy: Osteon Osteoklast Grupa izogeniczna Kość grubowłóknistą / splotowata ( przykład) Miejsce przyczepu ścięgien do kości Szwy kości czaszki Wyrostki zębodołowe Błędnik kostny Charakterystyczna cec...

Krew - budowa i funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1792

Krew * Wymień komórki krwi mające zdolność do czynnego ruchu i fagocytozy. Narysuj i podpisz schemat ultrastruktury jednej z nich Zdolność czynnego ruchu i fagocytozy mają leukocyty: granulocyty i monocyty, zaś limfocyty w mniejszym stopniu Granulocyt obojętnochłonny Granulocyt kwasochłonny Gra...

Tkanka mięśniowa - budowa i funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1540

Mi ęś niowa * Wymień różnice w *ultrastrukturze ( i nie tylko) włókien mięśniowych szkieletowych i sercowych Tkanka mięśniowa szkieletowa Tkanka mięśniowa sercowa Komórki wielojądrowe włókniste Komórki układu przewodzącego serca Występują enzymy: dehydrogenaza bursztynianowa Występują enzymy ...