Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 16

Budowa i funkcje migdałków

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1645

Migda ł ki * Narysuj i podpisz budowę migdałków a) Podniebienne *Nabłonek wielowarstwowy płaski *Krypty *Złuszczone kom. nabłonka limfocytów b)Mieszkowe c)Płytkowe C) Językowe *Nabłonek wielowarstwowy płaski *1 Krypta *Wzdłuż grudki chłonne D)...

Nadnercze - budowa i funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1778

Nadnercze * Gdzie zachodzi synteza mineralokortykoidów Kora nadnercza-warstwa kłębkowata * Jaka wspólna cecha łączy rdzeń nadnerczy i ciałka przyzwojowe? - Występowanie komórek endokrynowych = chromochłonnych - Funkcja - mogą wydzielać ...

Narządy zmysłów - charakterystyka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

Narz ą dy zmys łó w * Scharakteryzuj strukturę plamki siatkówki. Plamka siatkówki jest zagłębieniem w siatkówce o średnicy ok.. 700 um. I leży bocznie w stosunku do krążka nerwu wzrokowego. Plamka siatkówki wykazuje trzy najważniejsze cechy...

Układ krążenia krwi

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 735

Uk ł ad kr ąż enia krwi * Jakie struktury określa się mianem anastomoz? Podaj 2 przykłady ich występowania Anastomozy są to bezpośrednie połączenia tętniczo żylne. Wyróżnia się dwa rodzaje anastomoz: ^ Proste- mają szczególnie gruba błonę środkową ^ Kłębkowate- kilka anastomoz prostych otoczonyc...

Przysadka - budowa i funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2870

Przysadka * Komórki gruczołowe płata przedniego przysadki ^Komórki barwnikooporne (adrenokortykotropowe) ^Komórki barwnikochłonne -komórki kwasochłonne * Komórki laktotropowe * Komórki somatotropowe -komórki zasadochłonne * Komórki tyreotropowe * Komórki gonadotropowe * Gdzie występują i j...

Przytarczyca - budowa i wydzielane hormony

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1918

Przytarczyca * Hormon wydzielany przez przytarczycę ^ Parathormon * Które komórki i jakie hormony zwiększają poziom Ca we krwi? Komórki główne ciemne gruczołu przytarczycznego wydzielające parathormon (PTH) zwiększają stężenie wapnia we krw...

Serce - budowa i funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1785

Serce * Z czego zbudowane jest: Wsierdzie *Śródbłonek *Podśródbłonkowa warstwa luźna- fibroblasty, włókna kolagenowe, sprężyste *Warstwa wsierdzia mięśniowo- sprężysta-Miocyty, włókna kolagenowe, sprężyste *Warstwa podśródwsierdziowa- Naczynia...

Skóra - budowa i funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2534

Skóra * Przez co wytwarzana jest warstwa zbita skóry? Warstwa zbita jest częścią warstwy zrogowaciałej naskórka. Zbudowana jest z większej lub mniejszej liczby przylegających do siebie pokładów bez jądrzastych komórek w postaci zupełnie płaskich płytek rogowych nazwanych łuseczkami rogowymi, utwor...

Specyfika i cykl życiowy komórki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1379

Wzrost , ró ż nicowanie , starzenie si ę i naturalna ś mier ć komórek * Przedstaw zapis swojego kariotypu 46, XX- kobieta ; 46, XY- mężczyzna * Co to jest kariotyp Jest to ogół cech jakościowych i ilościowych chromosomów tworzących garnitur (zespół) chromosomów danego osobnika. Jest on charakter...

Szpik kostny i odnowa komórek krwi

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1624

Szpik kostny i odnowa komórek krwi * Z czego zbudowana jest bariera szpikowa? Bariera szpikowa kontroluje przechodzenie poszczególnych krwinek przez ściany naczyń. Są to komórki śródbłonka