instytucje i usługi finansowe - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3689
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
instytucje i usługi finansowe - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Finanse - ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza
Deprecjacja- obniżenie wartości, siły nabywczej pieniądza wskutek inflacji i spadek jego kursu w stosunku do walut obcych: 
Aprecjacja- wzrost siły nabywczej pieniądza krajowego, któremu z zasady towarzyszy wzrost jego wartości w stosunku do walut innych państw:
Rewaluacja - jest to wzrost kursu waluty danego kraju względem waluty zagranicznej pod wpływem interwencji władzy monetarnej
Dewaluacja - reforma pieniężna, która polega na administracyjnym obniżeniu sztywnego kursu waluty narodowej wobec innych walut przez narodowy bank centralny, np. w celu poprawienia bilansu płatniczego.
strumienie pieniężne cashflow utożsamia się z przepływem pieniądza
Strumienie pieniężne- przychody i wydatki.- Strumienie materialne i osobowe- ekwiwalentne lub rynkowe. ruchowi śr pieniężnych towarzyszy równoczesny ruch wartości materialnej; Są one regulowane przez mechanizm rynkowy, głównie zgodnie relacjami popytu i podaży.
b) Strumienie redystrybucyjne - transferowe nie podlegają regułom rynkowym lecz są regulowane przez prawo finansowe, charakteryzuje je brak wzajemnego świadczenia ze strony podmiotu gospodarczego otrzymują najczęściej środki pieniężne od innego podmiotu (zasiłki podatki dotacje)c) Strumienie kredytowe - przychody i wydatki, związane z działalnością gospod banków, funkcje kredytowe spełniają przede wszystkim banki komercyjne, poza kredytem bankowym występuje kredyt towarowyd) Strumienie i wydatki ubezpieczeniowe- zaliczane do kategorii usług finansowych, rozpatruje się je w kategorii ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Ubezpieczenie społeczne mają cechy: są obowiązkowe i powszechne; mają chronić przed niedostatkiem, obciążają ubezpieczenia na koszt pracodawcy, państwa.
Rola banku w gospodarce rynkowej: 1. Udział w kreacji pieniądza bankowego
Kreacja pieniądza bankowego przez banki komercyjne następuje za pomocą wzrostu wielkości kredytów udzielanych przez te banki, a także po przez zwiększenie zakupu walut obcych.
Rezerwa obowiązkowa jest odprowadzana od depozytów złożonych w bankach komercyjnych w określonym procencie na nie oprocentowany rachunek w banku centralnym.
Rezerwa nadobowiązkowa - rezerwa pieniądza znajdująca się w banku komercyjnym dokładnie w jego skarbcach lub pozostałościach kasowych.
Wielkość pieniądza rezerwowego posiadanego przez bank komercyjny jest zawsze mniejsza od wielkości posiadanych wkładów, a wzajemna relacja między posiadanym pieniądzem rezerwowym a nagromadzonymi wkładami jest określona jako mnożnik pieniądza wkładanego lub inaczej jako multiplikator.
2. Udział w społecznym podziale pracy.
Przedsiębiorstwo bankowe przyjmuje i wykonuje czynności w zakresie gospodarki finansowej przedsiębiorstwa i gospodarstw domowych ( przyjmuje nadwyżki pieniądza i przekazuje je innym przedsiębiorstwu zgłaszającym zapotrzebowanie na pieniądz)

(…)

… socjalne
Ubezpieczenia gospodarcze ze względu na przedmiot dzieli się na:
majątkowe, np. ubezpieczenia budynków, mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych itp.
osobowe, np. od następstw nieszczęśliwych wypadków, grupowe i jednostkowe, ubezpieczenia na życie, posagowe.
dobrowolne, np. ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenia komunikacyjne AC, ubezpieczenia na życie itp.
obowiązkowe, np. OC, pracownicze itp.
W ramach ubezpieczeń na życie wyróżnia się pięć grup:
ubezpieczenia na życie (np. terminowe, na życie i dożycie, na całe życie)
ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
ubezpieczenia rentowe
ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe będące uzupełnieniem wcześniej wymienionych grup
W ramach ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyróżnia…
… polegają na warunkowym zakupie (operacje typu REPO) i sprzedaży przez bank centralny (operacje typu REVERSE REPO) papierów wartościowych dopuszczonych do tych operacji. Są to:
bony pieniężne NBP,
bony skarbowe.
Stopa oprocentowania operacji otwartego rynku wynosi aktualnie (od 26.08.04) 6,50% w skali rocznej.
Rola banków w gospodarce :
1. pośrednika- (rozróżnia ona trzy podstawowe grupy klientów…
… przez Państwo, wynagrodzenie z tego tytuły dla osób które zakończyły karierę zawodową. OFE obowiązkowy- tworzą otawrte fundusze emerytalne, Zus przesyła co miesiąc odpowiednią składkę, które są gromadzone i pomnażane przez OFE
Indywidulane konto emerytalne (IKE) i pracownicze programy emerytalne (PPE)
NBP - podstawowe funkcje - Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen…
… bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. Z tym tylko zastrzeżeniem, że kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 80% papierów wartościowych obciążonych zastawem.  Stopa referencyjna (nazywana interwencyjną) Bank centralny co tydzień organizuje przetargi, na których sprzedawane są bony pieniężne. Jest to sposób lokowania nadwyżek pieniędzy jakie posiadają banki komercyjne. Termin…
… gospodarczego otrzymują najczęściej środki pieniężne od innego podmiotu (zasiłki podatki dotacje) c) Strumienie kredytowe - przychody i wydatki, związane z działalnością gospod banków, funkcje kredytowe spełniają przede wszystkim banki komercyjne, poza kredytem bankowym występuje kredyt towarowy d) Strumienie i wydatki ubezpieczeniowe- zaliczane do kategorii usług finansowych, rozpatruje się je w kategorii…
… obowiązkowe (19 produktów w Polsce):
OC posiadania pojazdów mechanicznych
OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
OC adwokatów
OC radców prawnych
OC rolnicy- nieruchomości
OC biegłych rewidentów księgowych
OC notariuszy
OC zawodów medycznych
OC pośredników ubezpieczeniowych (brokerów i multiagentów)
OC organizatorów imprez masowych
OC turystyki i pośrednictwa turystycznego
OC komorników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz