Krew - budowa i funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krew - budowa i funkcje - strona 1 Krew - budowa i funkcje - strona 2 Krew - budowa i funkcje - strona 3

Fragment notatki:

Krew * Wymień komórki krwi mające zdolność do czynnego ruchu i fagocytozy. Narysuj i podpisz schemat ultrastruktury jednej z nich
Zdolność czynnego ruchu i fagocytozy mają leukocyty: granulocyty i monocyty, zaś limfocyty w mniejszym stopniu
Granulocyt obojętnochłonny
Granulocyt kwasochłonny
Granulocyt zasadochłonny
Monocyt
Limfocyt mały
Limfocyt duży
* Narysuj i podaj funkcje (Rysunki jak wyżej)
a) monocytu- ^ fagocytoza i pinocytoza
^ wydzielanie leukotrienów, interleukin
^ zdolność ruchu
b) granulocytu kwasochłonnego- ^ zdolność ruchu,
^ fagocytoza, ^ wydzielanie substancji przeciwbakteryjnych, ^ fagocytują kompleksy antygen - przeciwciało,
^ maja powinowactwo do histaminy
* Budowa granulocytu
Jądro płatowate złożone z kilku segmentów, ziarnistości azurofilne czyli lizosomy, cytoplazma jest kwasochłonna, centrosom otoczony cysternami aparatu Golgiego, mitochondria, nieliczne fragmenty siateczki śródplazmatycznej szorstkiej oraz wiele enzymów potrzebnych do fagocytozy * Co to jest osocze i surowica krwi podać jej główne białka
Osocze krwi
Surowica krwi
Składa się z wody i rozpuszczonych w niej białek osocza i czynników krzepnięcia , ciał tłuszczowych, glukozy, elektrolitów i wielu innych składników organicznych i nieorganicznych.
Składa się z wody i rozpuszczonych w niej białek osocza, ciał tłuszczowych, glukozy, elektrolitów i wielu innych składników organicznych i nieorganicznych.
Białka: Fibrynogen, Globulina, Albumina
Brak fibrynogenu fibryny i innych substancji powodujących krzepnięcie krwi
* Co powodują glikoproteiny umieszczone na powierzchni erytrocytu i limfocytu?


(…)

… na powierzchni erytrocytu i limfocytów jest nośnikiem cech grupowych krwi.
^ Limfocyty B syntezują glikoproteiny- przeciwciała, skierowane przeciw antygenom.
^ W błonie komórkowej leukocytów ( w tym tez limfocytów) znajdują się glikoproteiny - selektywny i integryny które umożliwiają diapedezę leukocyt ów czyli przechodzenie przez śródbłonek naczyń krwionośnych
^ Glikoproteiny na powierzchni błony komórkowej leukocytów należą do głównego układu zgodności tkankowej klasy I ( MHC) (?)* Gdzie dojrzewają limfocyty B u konia a gdzie u koguta?
Limfocyty B u konia dojrzewają w węzłach chłonnych (różnicują się w szpiku kostnym), zaś u koguta ( ptaków) w torbie/ bursie Fabrycjusza
* Jak powstają a) płytki krwi- powstają w szpiku kostnym, występują jako bezjądrzaste fragmenty cytoplazmy megakariocytów b) histiocyty…
… płytki krwi
Wnętrze trombocytu wypełnia drobnoziarnista cytoplazma zawierająca mitochondria pęcherzyki ziarnistości azurochłonne. W płytce rozróżnia się dwie części ^ Środkową/ granulomer/ chromomer znajdują się tu ziarnistości azurochłonne. Ziarenka zawierają serotoninę, po za ta częścią znajdują się mitochondria, glikogen
^ Obwodową/ hialomer zawiera cienkie filamenty oraz mikrotubule oraz enzymy np…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz