histolgia i biofizyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
histolgia i biofizyka - strona 1 histolgia i biofizyka - strona 2 histolgia i biofizyka - strona 3

Fragment notatki:

Jeden to jedynie zagadnienia z histologii, drugi składa się z 13 stron i porusza zagadnienia takie jak: pomiar, wielkości fizyczne, jednostki układu SI, wielkości pochodne, termodynamika, energia wewnętrzna układu, ciśnienie hydrostatyczne, ciągłość strumienia. Notatka zawiera również informacje takie jak: fala tętna, interferencja, dźwięk, promieniowanie RTG, promieniowanie jonizujące, promieniowanie X.


Histologia :
1. podział leukocytów
2. co to jest a) osocze, b) surowica krwi
3. co to jest włókno bezmielinowe
4. co to jest ependyma
5. narysować i opisać synapsę mieszaną
5. TKANKA CHRZĘSTNA I TKANKA KOSTNA
1. Jak odżywiają się chondrocyty, a jak osteocyty?
2. Z czego jest zbudowane i z jakiej warstwy okostnej wychodzi włókno Sharpey'a?
3. Co wchodzi w skład oseoidu tkanki kostnej zbitej?
4. Gdzie znajduje się wtórny punkt kostnienia?
5. Narysuj osteon i podpisz struktury. 
1. TKANKA NERWOWA I KREW
1. Co to jest diapedeza?
2. Czym się różnią retikulocyty od erytrocytów?
3. Jakie komórki budują osłonkę mielinową w ośrodkowym, a jakie w obwodowym układzie nerwowym?
4. Narysuj neuron rzekomojednowypustkowy i podpisz struktury.
5. Co to są i jaką funkcję pełnią astrocyty?
2. TKANKA MIĘŚNIOWA
1. Jak jest zbudowana triada i jaką pełni funcję?
2. Z czego składa się śródmięsna?
3. Jaką funkcję pełnią komórki satelitarne?
4. Porównaj budowę histologiczą tkanki mięśniowej szkieletowej i sercowej.
5. Jaką funkcję pełnią komórki śródmiąższowe?
1. jak odżywiana jest chrząstka szklista?
2. co to jest grupa izogeniczna?
3. narysować osteoklast.
4. co to jest pierwotny punkt kostnienia?
5. czym się różni osteoid od osteonu?
I technika:1. Cechy dobrego utrwalacza2. Jaki utrwalacz stoduje się w mikroskopie elektronowym3. W jakim celu stosuje się barwienie specjalne4. Co to jest szereg odwadniający i w jakim celu się go stosuje5. Dlaczego przed barwieniem musimy odparafinować i nawodnić preparatII kom i mitoza:1. Jak powstają peroksysomy i z jakich struktur2. co wchodzi w skład cytoszkieletu3. narysować anafaze komórki byka 2n=64. Skład jąderka5. co to jest i jaka pełni funkcję ryboforynaIII tkanka nabłonkowa:1. Jaki typ połączeń wystepuje w sercu, a jaki w nabłonku pęcherza moczowego2. Wygląd błony podstawnej kanalika nerkowego3. Narysować wydzielanie merokrynowe4. Cechy budowy nabłonka wielorzędowego5. Różnice budowy pomiędzy mikrokosmkiem a rzęskąIV tkanka łączna + tłuszczowa:1. Główne białko sprężystych, podaj miejsce ich syntezy2. Rola tkanki tłuszczowej3. Makrofag tkanki łącznej4. co tojest mzenchyma jak jest zbudowana5. Które kom syntetyzują histaminę, a które immunoglobulinę
1.TECHNIKI HISTOLOGICZNE
1.Wymień etapy tworzenia preparatu histologicznego.
2.Po co utrwalamy preparaty?
3.Dlaczego ustawiamy preparat szkiełkiemnakrywkowym do góry?
4.     Po co zatapiamt preparat w parafinie?
5.     Jak oblicza sie powiększenie mikroskopu świetlnego?
2.     BUDOWA KOMÓRKI
 1.     Podaj funkcje błony biologicznej.


(…)

… właściwej.
 4.     Opisz budowę i funkcję komórek tucznych.
 5.     Narysuj komórkę tłuszczową brunatną i tłuszczową żółtą.
 5. TKANKA CHRZĘSTNA I TKANKA KOSTNA
1. Co to jest grupa izogeniczna? 
2. Opisz budowę chrząstki włóknistej. 
3. W jaki sposób chondrocyty pobierają substancje odżywcze?
4. Co znajduje sie w kanale Haversa? 
5. Narysuj osteocyt.
TKANKA ŁĄCZNA I TŁUSZCZOWA
czym różni się tkanka łączna…
… lub zjawiska i ma za zadanie zachować niektóre jego istotne cechy a pozbawić innych, drugorzędnych.
jak definiuje się układ ? omówić układ termodynamiczny , jakie wielkości go charakteryzują ?
Układ - miejsce, w którym można dokonywać pomiarów
Żywy organizm jest hierarchicznym układem dynamicznym, składającym się z części (podukładów) o różnym poziomie organizacji Stan równowagi termodynamicznej - parametry…
… w otoczeniu (procesy kołowe, quasi (prawie)-statyczny) -Nieodwracalne - zachodzą w określonym kierunku oraz powodują zmiany w otoczeniu. Polegają na przemieszczaniu się materii, energii i ładunków elektrycznych, czyli polegają na przepływach (transportach)
omówić zerowa zasadę termodynamiki
Jeśli układy A i B mogące ze sobą wymieniać ciepło są ze sobą w równowadze termodynamicznej, i to samo jest prawdą dla układów B i C, to układy A i C również są ze sobą w równowadze. Przez równowagę termodynamiczną rozumiemy stan, który w danych warunkach układ osiąga i już go nie zmienia. Z zerowej zasady wynika istnienie temperatury.
w jaki sposób można przekazać energie do układu ?
przez ogrzanie lub przez wykonanie na nim pracy
Energia układu (zamknietego) można zmienia¢ na dwa sposoby : przenosząc jako prace…
… poprzecznego naczynia
prawo Bernoulliego
Prawo Bernoulliego mówi, że kiedy prędkość płynu rośnie, ciśnienie maleje. w czasie przepływu cieczy, suma ciśnienia statycznego i dynamicznego jest stała wzdłuż każdej linii przepływu. p + ρgh + ½ρv2 = const Wnioski wynikające z prawa Bernoulliego
Ciśnienie statyczne jest takie samo w różnych punktach przewodu naczyniowego o stałym przekroju (podczas przepływu; bo h1 = h2)
W przewodzie naczyniowym o różnych przekrojach ciśnienie statyczne jest większe w przekroju o większym polu powierzchni co to jest i na co wpływa lepkość płynów ? od czego zależy lepkość krwi ?
Lepkość cieczy jest wynikiem sił tarcia wewnętrznego pomiędzy cząsteczkami cieczy. Siły takie powstają przy ruchu jednej warstwy cieczy wzdłuż drugiej. Jest to wynikiem jakby zazębienia za pomocą…
… stosuje się żel ?
dla nadania dobrego kontaktu ze skora pacjenta, eliminuje pęcherzyki powietrza,które mogą zaburzac obraz
Jakie są ograniczenia ultrasonografii (usg)
Ultradźwięki mogą wywoływać w organizmie pewne efekty w organizmie -termiczne= wydzielanie ciepla; biologiczne =wpływ na wzrost kom,transport przez blone kom,niektóre właściwości krwi
Co to jest kawitacja ?
zjawisko wywołane zmiennym polem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz