Zagadnienia na egzamin dla ochrony środowiska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin dla ochrony środowiska - strona 1

Fragment notatki:


Zagadnienia do egzaminu z Fizyki dla studentów I rok Ochrona Środowiska 1). Podstawowe pojęcia mechaniki klasycznej. Rodzaje ruchów i ich graficzne  przedstawienie. Ruch krzywoliniowy – po okręgu.    2). Zasady dynamiki i zasada zachowania pędu. Przykłady sił występujących w  mechanice. 3). Pole grawitacyjne – natężenie, potencjał pola. Prawo grawitacji i skutki wynikające z  niego, sposób wyznaczenia przyspieszenia ziemskiego.    4). Ciecze   -   statyka   i   dynamika   cieczy,   prawo   Archimedesa,   prawo   Bernoulliego   i  równanie ciągłości strugi.   5).    Przepływ cieczy rzeczywistych, zjawisko lepkości. Zjawiska powierzchniowe cieczy,  zjawisko włoskowatości. 6).  Teoria   kinetyczno-molekularna   gazów.   Zasada   bilansu   ciepła   w   praktyce,  wyznaczanie właściwości fizycznych cieczy i ciał stałych. Konwekcja, promieniowanie i przewodnictwo cieplne – opis zjawisk i prawa nimi  rządzące. Efekt cieplarniany. 7).  Zasady   termodynamiki.   Zmiany   entropii   w   przemianach   termodynamicznych   –  sposoby ich wyznaczania. 8).  Opis fal mechanicznych i elektromagnetycznych. Rozchodzenie się fal dźwiękowych i  świetlnych. Hałas i jego skutki. 9). Elementy optyki falowej i geometrycznej. Interferencja, dyfrakcja i polaryzacja fal.  10). Soczewki   –   powstawanie   obrazów.   Równanie   soczewkowe.   Zasada   działania  mikroskopu. 11). Pole   elektrostatyczne.   Prawa   przepływu   prądu   stałego.   Metody   pomiaru   oporu  przewodnika i siły elektromotorycznej ogniwa.  12).  Pole magnetyczne. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej – prawo Faraday’a, prąd  indukcyjny – reguła Lenza. Równania Maxwella. . 13). Promieniotwórczość   naturalna   i   sztuczna.   Rodzaje   rozpadów   promieniotwórczych,  prawo rozpadu i sposoby detekcji promieniowania jądrowego.  14). Elementy fizyki jądrowej - modele jąder atomowych, energia wiązania nukleonów i  defekt masy. Energia jądrowa. Budowa reaktora jądrowego na przykładzie elektrowni  atomowej. 15). Reakcje   termojądrowe   na   słońcu,   promieniowanie   słoneczne   i   kosmiczne,   czarne  dziury. Repetytorium. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz