Badania marketingowe - istota i rodzaje Istota badań marketingowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe - istota i rodzaje Istota badań marketingowych - strona 1 Badania marketingowe - istota i rodzaje Istota badań marketingowych - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 9 Badania marketingowe - istota i rodzaje
Istota badań marketingowych
Badania marketingowe polegają na systematycznym gromadzeniu i opracowywaniu informacji o rynku, przedsiębiorstwach, nabywcach i innych zmiennych otoczenia rynkowego, z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczych.
Pojęcie informacji marketingowej
Informacja marketingową nazywamy wszelką informację wykorzystywaną w procesie identyfikacji szans rynkowych, wyboru rynku docelowego działania oraz opracowywania strategii marketingowej i kontroli działalności marketingowej.
Pojęcie danych pierwotnych
Dane pierwotne są zbierane pod kątem rozwiązywania ściśle zdefiniowanego problemu. Gromadzone są z reguły na podstawie badań ankietowych, wywiadów, paneli, testów i obserwacji rynkowych.
Pojęcie danych wtórnych
Dane wtórne obejmują informacje, które już zostały zebrane i opracowane w innych celach, zatem już istnieją w momencie projektowania badan. Mają w głównej mierze charakter ilościowy, mogą pochodzić ze źródeł wewnętrznych (dane z własnej ewidencji i sprawozdawczości przedsiębiorstw) lub zewnętrznych:
Informacje z publikacji statystycznych
Informacje z publikacji książkowych i prasy fachowej
Informacje z opracowań jednostek naukowo-badawczych
Informacje agencji badań rynku
Rodzaje badań marketingowych
Kwestionariuszowe
Panelowe
Motywacyjne
Eksperymentalne
Obserwacyjne
Badanie kwestionariuszowe- jest to proces, w którym informacje gromadzi się poprzez uzyskiwanie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i postawione wybranej liczbie osób.
Wybór techniki badawczej:
Ankiety pocztowe
Wywiady telefoniczne
Wywiady osobiste
Ankiety internetowe
Elementy kwestionariusza:
Określenie nazwy badania i instytucji badającej
Metryczka (pytania klasyfikacyjne)
Pytania właściwe (merytoryczne), wraz z zestawem proponowanych odpowiedzi
Ewentualne wskazówki dla ankietera lub respondenta
Badania panelowe
Panel sklepowy- obejmuje grupę punktów sprzedaży detalicznej, dobraną metodą reprezentacyjną do wielokrotnych badań, powtarzanych w regularnych odstępach czasu, z reguły o tym samym zakresie przedmiotowym. Badania te dostarczają informacji niezbędnych do operatywnego zarządzania przedsiębiorstwem, jak i strategicznego.
Cele panelu sklepowego:
Ustalenie popytu na wyroby producenta mierzonego ze strony finalnych nabywców
Ustalenie sprzedaży detalicznej producenta z uwzględnieniem wszystkich jednostek handlowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz