Wykłady-prawo cywilne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady-prawo  cywilne - strona 1 Wykłady-prawo  cywilne - strona 2 Wykłady-prawo  cywilne - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4 P RAWO CYWILNE CIVIS = obywatel
Reguluje stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste między równorzędnymi podmiotami .
2 zasady :
- zasada równości podmiotu - wszystkie podmioty w prawie cywilnym są równe (mały jest równy dużemu - zmiana z 90r.)
Kodeks cywilny z 1964r.
Równość przedmiotów jest cechą gospodarki rynkowej a w socjalizmie była centralnie planowana.
- zasada swobody umów - a) swoboda kontraktowania (jak ktoś chce to zawiera lub nie zawiera umowy - przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są wyłącznie z tej umowy)
b) swoboda wyboru kontrahenta (przedsiębiorstw państwowych to nie dotyczy)
c) swoboda wyboru formy i treści umowy (najwięcej ograniczeń, muszą być zawierane zgodnie z prawem bo inaczej są nieważne, nie mają wtedy ochrony prawnej);
W socjalizmie były gotowe wzory umów, obecnie można wyróżnić umowy :
- nazwane - opisane w przepisach prawnych: np. sprzedaży, kupna itp.
- nienazwane - nie ma ich w przepisach np. umowa leasingu
- mieszane - umowy składające się z umów nazwanych i nienazwanych np. umowa hotelowa;
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1964 r.
P RAWO CYWINE (Kodeks Cywilny) I Część ogólna II Część - Prawo rzeczowe - określa prawa do rzeczy (prawo własności, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe)
III Część - Prawo zobowiązań - (źródła zobowiązań-sposób powstawania; wygaśnięcie zobowiązań - akt wykonawczy; umowy)
IV Część - Prawo spadkowe - (dziedziczenie testamentowe (5), dziedziczenie ustawowe)
I CZĘŚĆ - OGÓLNA Podmiot prawa - 3 rodzaje: osoby fizyczne, prawne(organizacje) i jednostki organizacyjne (organizacje nie posiadające osobowości prawnej)
Osoby fizyczne można uznać za zmarłe, orzeka to sąd po 10 latach, gdy uznany za zmarłego ostatnio był widziany. Wtedy można podzielić majątek, ponownie wyjść za mąż. Osoby po 70 roku życia można już po 5 latach to orzec.
Nie można uznać za zmarłego osoby przed końcem roku, w którym by ukończyła 23 lata. Natomiast już po 6 mies. od dnia katastrofy można orzec o śmierci. W pozostałych przypadkach po roku.
W samym orzeczeniu o uznaniu za zmarłego określa się prawdopodobny moment śmierci. Jeżeli za zmarłe uznaje się kilka osób (np. katastrofa), to uznaje się że zmarły w jednej chwili. Mienie = majątek własność (prawo)
inne prawa
Dobra :
a) materialne (rzeczy)
- ruchome (np. zwierzęta)


(…)

… służebna a mniejszy to nieruchomość władnąca. Wygasają po 10 latach niestosowania lub na wniosek.
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domku jednorodzinnego
Właścicielem jest spółdzielnia, a najemca ma ograniczone prawo, nie ma prawa własności. 1 spółdzielca to 1 głos, niezależnie od wkładu. Jest zbywalne i dziedziczne, gdy ktoś nie jest przyjęty do spółdzielni nie może dysponować lokalem. Lokale spółdzielcze były zazwyczaj budowane dla określonego środowiska. Wykluczano możliwość spekulowania lokalem. Ograniczenie nabycia ogranicza zbycie. Można na taki lokal założyć księgę wieczystą oraz zastawić pod hipotekę. Z lokalu należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Prawo do domów jednorodzinnych jest tylko przejściowe. Po zakończeniu budowy spółdzielców się wywłaszcza. Lokatorskie prawo spółdzielcze
…. Najczęściej wygasa ze śmiercią użytkownika lub z upływem terminu, gdy jest terminowe.
zastaw - polega na zastawieniu wierzytelności rzeczą ruchomą. Zabezpiecza odsetki ustawowe i koszty egzekucji. Leasing - jest dawca(leasingodawca), posiadacz rzeczy, które oddaje w użytkowanie. Użytkownik płaci czynsz za samochód (leasingobiorca). Samochód jest zastawiony.
Zastaw dzieli się na ustawowy, umowny i rejestrowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz