Prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda

note /search

Optymalizacja kosztów produktów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia żywności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

Optymalizacja kosztów produktów O d p o w i e d z i a l n o ś ć / w s p ó ł p r a c a Dział BIR, Handel Zaopatrzenie Produkcja Marketing Receptura surowce podstawowe surowce uzupełniające dodatki logistyka ustalenie receptury surowce i dodatki funkcjonalność składników wyróżniki determinu...

Przygotowanie do przerobu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia żywności
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Przygotowanie do przerobu przygotowanie surowców i składników obróbka wstępna surowce świeże, chłodzone, mrożone sposób przygotowania vs funkcjonalność vs koszty ograniczenie strat surowca cechy fizyczne a procesy jednostkowe optymalizacja obróbki termicz nej poszukiwanie oszczędności energii, wody...

Żywność funkcjonalna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia żywności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

Żywność funkcjonalna Żywność funkcjonalną można wytwarzać przez: Zwiększenie lub zmniejszenie w produkcie określonego pozytywnego lub negatywnego składnika czynnego. Z tą metodą wiąże duże nadzieje genetyka molekularna. Dodając do produktu żywnościowego określone biologiczne składniki Główne kie...

Produkty o wartości dodanej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia żywności
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Produkty o wartości dodanej Wartość dodana: przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji. Według P. Kotlera: „dokonana przez klienta ocena ogólnej zdolności produktu do zaspokojenia jego potrzeb.” Wartość dodana jest dodatkiem do produktów (usług) cech, które sprawiają, że owe prod...

Etapy opracowania nowego produktu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

Etapy opracowania nowego produktu : Badania rynkowe Określenie specyfikacji produktu Poszukiwanie/rozważanie pomysłów Wybór koncepcji produktu Opracowywanie receptur/próby techn./ocena produktów Opracowanie procesu wytwarzania Produkcja próbna Strategia wprowadzenia produktu na rynek Badani...

Nowe trendy w technologii żywności

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia żywności
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1120

Nowe trendy w technologii żywności większość motywacji wyznaczających trendy opracowania nowych lub przyszłościowych technologii żywności to te, które są istotną odpowiedzią nauki o żywności i przetwórstwa na żądania konsumentów wynikające z ich zmieniającego się stylu życia i oczekiwań żywności: ...

Opracowanie produktu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia żywności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

OPRACOWANIE PRODUKTU Nowy = dla producenta i/lub konsumenta na danym rynku; nie wytwarzany i nie sprzedawany dotychczas (na rynku światowym, krajowym, lokalnym) = produkt w jakikolwiek sposób nowy dla producenta i/lub konsumenta = nowa linia produkcyjna Ulepszenie/zaktualizowanie do wymagań rynk...

Wybór koncepcji produktu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia żywności
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Wybór koncepcji produktu z możliwych wariantów wybór tego, który rokuje szanse komercjalizacji, zarobienia pieniędzy Opracowywanie receptur/próby techn./ocena produktów Opracowanie produktu - ujęcie technologiczne O d p o w i e d z i a l n o ś ć / w s p ó ł p r a c a Dział BIR, Handel Zaopatrze...

Znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia żywności
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej: Jedna z najważniejszych i najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki Wartość rynku spożywczego (bez napojów) ok. 100 mld zł Ok. 24% udziału w wartości sprzedaży całego prz...

Styl życia a trendy konsumenckie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia żywności
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

Styl życia a trendy konsumenckie wygoda motorem zmiany stylu życia konsumentów. Podejście (oczekiwania) konsumentów: niezdrowe cechy produktu czynnikiem ograniczającym konsumpcję walory sensoryczne - najważniejszym kryterium oceny konsumenckiej, „smak” 56%, „aspekty zdrowotne” 36% wzrost zainte...