Prof. dr hab. Marian Podstawka

note /search

Strategia zarządzania długiem publicznym

  • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

                  STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM  sektora finansów publicznych  w latach 2007-09                                          Ministerstwo Finansów  Warszawa, wrzesień 2006 r.    3 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM  sektora finansów publicznych  w latach 2007-09    I. WPROWADZENIE  4   II. R...

Ustawa o finansach publicznych

  • Finanse
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1211

©Kancelaria Sejmu    s. 1/1  2006-08-03               USTAWA    z dnia 30 czerwca 2005 r.    o finansach publicznych1)      Dział I  Zasady ogólne finansów publicznych    Rozdział 1  Podstawowe definicje    Art. 1.   Ustawa określa:  1) zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansó...

Finanse przedsiębiorstw - Teoria trzech soczewek

  • Finanse
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1323

Finanse przedsiębiorstw - Teoria trzech soczewek Prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo wymaga zgromadzenia określonych zasobów majątkowych, które są niezbędne do realizacji jego celów. Te określone zasoby majątkowe noszą nazwę...

Rodzaje i zasady emisji akcji

  • Finanse
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1792

ĆWICZENIA 8 (17.04.2007) Rodzaje i zasady emisji akcji Akcja - instrument finansowy (papier wartościowy) reprezentujący częściowy udział jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej. Akcjonariusz, czyli właściciel akcji ma ustalone prawa i obowiązki. Najważniejszym prawem akcjonariusza jest prawo ...

Finanse i bankowość - ćwiczenia

  • Finanse
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1568

FINANSE I BANKOWOŚĆ - ĆWICZENIA Literatura: Podstawka Marian, Podstawy finansów. Teoria i praktyka , SGGW, 2005. Dresler, Czekaj, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii , 2005. Dudkiewicz, Malinowski (red.), Vademecum doradcy podatkowego i biegłego ewidenta . Hamrol, Analiza fi...

Bankowość internetowa - omówienie

  • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 770

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - jedna z form bankowości elektronicznej, która stanowi pakiet usług dostępnych na stronach www; - polega na przeprowadzaniu usług i transakcji bankowych z wykorzystaniem sieci Internet; - pierwszym bankie...

Bony - papiery dłużne, omówienie

  • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1246

Bony Krótkoterminowe papiery dłużne, określone często mianem bonów, a czasem nazywane certyfikatami pieniężnymi, wekslami komercyjnymi itp. są dokumentami, w których emitent potwierdza przyjęcie lokaty gotówkowej to jest zaciągnięcie pożyczki i zobowiązuje się do jej zwrotu w ustalonym terminie k...

Czeki i weksle - omówienie

  • Finanse
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1540

23.05.2005 BANKOWOŚĆ Temat: Czeki i weksle Prace napisali: Natalia Tsangaras Jarosław Stankiewicz WEKSEL jest to bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniężnej oznaczonej osobie, udzielone w ściśle określonej formie, będące papierem wartościowym. Weksel jest wymiennikiem co ozn...

Rodzaje i forma czeków

  • Finanse
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1701

CZEKI l. Rodzaje i forma czeków Czeki należą do najstarszych form rozliczeń. Chociaż po drugiej wojnie światowej straciły nieco na popularności, nadal znajdują powszechnie zastosowanie na całym świecie, zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Powszechne stosowanie czeków wymagało ujedno...