Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski - strona 3

note /search

Pojęcia i źródła prawa wyznaniowego - Prawo wyznaniowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1848

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA WYZNANIOWEGO Prawo wyznaniowe - cały kompleks norm prawnych wydanych lub uznanych przez państwo określających sytuację prawną jednostki ze względu na jej stosunek do religii, określających stosunek (relację) państwa do związków wyzna...

Pojęcie zasady wolności sumienia i wyznania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1568

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. 2.1 Pojęcie zasady wolności sumienia i wyznania 1) koncepcja mniej popularna- utożsamianie wolności sumienia z wolnością wyznania 2) koncepcja oparta na wielu dokumentach- rozróżnia wolność sumienia (cały światopogląd, to co uważamy) i wolność wyznania (u...

Odrodzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. Odrodzenie - pluralizm wyznaniowy społeczeństwa. Zaniechanie walk i prześladowań. Andrzej Frycz Modrzewski: władca powinien dążyć do jedności religijnej w państwie ale jedynie pokojowo. P...

Państwo a związki wyznaniowe w modelu powiązania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. 3. Państwo a związki wyznaniowe w modelu powiązania System powiązania - powstał w 380 r. w cesarstwie rzymskim, gdzie chrześcijaństwo było religią państwową. 3.1 Cezaropapizm - (IV-XI w.) od 380...

Prawo wyznaniowe II Rzeczpospolitej Polskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 581

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. 5. Prawo wyznaniowe II RP 5.1 Podstawowe zasady- nie mam pojęcia o co mu konkretnie chodzi :/ 5.2 Zasady konstytucyjne- dotyczyły głównie 2 kwestii: wolności sumienia i wyznania oraz sytuacji pra...

Zwierzchnictwo wyznaniowe państwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1169

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. 3.4 Zwierzchnictwo wyznaniowe państwa Początek systemu datuje się na rok 1789 po rewolucji francuskiej. W wyniku demokratyzacji, liberalizacji i laicyzacji państwa nastąpiło równouprawnienie obywateli i wprowadzenie zasady wolności sumienia i wyznania.

System rozdziału kościoła i państwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1246

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. 4 . System rozdziału kościoła i państwa 4.1 Istota pojęcia Rozdział kościoła i państwa- określony układ stosunków między państwem i związkami wyznaniowymi, idea przeciwstawna do modelu powiązania kościoła i państwa, akcentowała oddzielenie sfer państwa i z...

Modele systemu rozdziału

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 728

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. 4.3 Modele systemu rozdziału System amerykański - stanowi tzw. czystą separację, wiąże się to głównie z: kształtowaniem się społeczeństwa amerykańskiego niejednolitego religijnie i wyznaniowo, korzystaniem z doświadczenia europejskiego, unikaniem konfliktó...

Cechy współczesnego państwa świeckiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 777

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. 4 . 4 Cechy współczesnego państwa świeckiego Ujęcie normatywne - normy konstytucyjne wyrażają fakt rozdziału kościoła i państwa na różne sposoby: (przykłady) a) Zakaz istnienia lub wprowadzania kościoła państwowego b) Fakt oddzielenia kościoła od państwa l...

Status prawny Kościoła Katolickiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 588

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. 5.3 Status prawny Kościoła Katolickiego Prace przygotowawcze zmierzające do zawarcia konkordatu rozpoczęły się tu po podpisaniu Konstytucji 17 marca 1921 r. W ich trakcie następowała konfrontacja stanowisk za i przeciwko konkordatowi. Po naradach konkordat...