Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski - strona 2

note /search

Źródła i zasady prawa wyznaniowego w III RP

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2737

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Źródła prawa wyznaniowego III RP najważniejsze akty prawa wyznaniowego: konstytucja, szereg ratyfikowanych umów międzynarodowych (w tym konkordat), a także różnego rodzaju ustawy i odnoszące się do nich akty wykonawcze. Konstytucja z 1997: art. 25. okreś...

Konstytucja marcowa i Konkordat z 925

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1190

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. KONSTYTUCJA MARCOWA Z 1921r. Różne porządki prawne na terytorium Polski, Utrzymuje się prawa zaborców jeśli nie godzą w polskość i demokrację Prusy: religia wiodąca + uznawanie innych Austria: religia wiodąca katolicka + wyznania uznane i nieuznane Ros...

Prawo wyznaniowe a prawo wewnętrzne kościelne, Małżeństwo konkordatowe...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1491

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. PRAWO WYZNANIOWE A PRAWO WEWNĘTRZNE KOŚCIELNE Prawo wewnątrzkościelne - prawo kanoniczne Model powiązania od 380r. n.e. Marsyliusz z Padwy (XIII/XIV w.) - prawo kanoniczne nie powinno wpływać na prawo państwowe Św. Tomasz z Akwinu (XIII w.)- katolicka t...

Prawo wyznaniowe, Państwa świeckie i kościelne, Systemy rozdziału

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1344

Krasowski. Notatka składa się z 4 stron. POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA WYZNANIOWEGO Prawo wyznaniowe - gałąź prawa państwowego, która reguluje prawa i obowiązki obywateli ze względu na wyznanie religijne oraz określa zasady tworzenia i ramy dz...

Systemy relacji państwa i kościoła

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1414

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. Systemy relacji państwa i kościoła. 1) Powiązanie państwa i religii . Sięga czasowo do Cesarstwa Rzymskiego. Poprzez cezaropapizm (wyraźna dominacja państwa, np. ostatnie wieki Cesarstwa Rzymskiego, ...

Prawo państwowe a wewnątrzkościelne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2366

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Prawo państwowe a wewnątrzkościelne Każda władza państwowa realizując swe zadania posługuje się normami prawnymi. Dotyczą one również grup społecznych, skupionych wierzeń religijnych. Sytuacja ta powoduje możliwość powstania konfliktów między unormowaniami...

Małżeństwo konkordatowe - pojęcia i przesłanki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1505

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony. Małżeństwo konkordatowe - pojęcia i przesłanki Małżeństwo konkordatowe - jest to popularna nazwa dla małżeństwa wyznaniowego. Obecnie małżeństwo zawarte zgodnie z przewidzianymi przez prawo wymogami ma równocześnie status ślubu cywilnego (wywołuje skutki ...

Pojęcia i źródła prawa wyznaniowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 4284

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Pojęcia i źródła prawa wyznaniowego Prawo wyznaniowe - gałąź prawa państwowego, która reguluje prawa i obowiązki obywateli ze względu na wyznanie religijne oraz określa zasady tworzenia i ramy działania związków wyznaniowych. Normuje ono stosunek państwa d...

Artykuły wyznaniowe konstytucji marcowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Artykuły wyznaniowe konstytucji marcowej Państwo polskie w czasie odbudowy po ponad 100letnim okresie nieistnienia stanęło przed wieloma ważnymi dylematami natury ideowej i politycznej. Wśród polityków toczyła się otwarta dyskusja na temat ustroju. Poszuki...

Radziecki model rozdziału

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony. Radziecki model rozdziału Radziecki model rozdziału kościoła i państwa bywa nazywany również swego rodzaju separacją wrogą. Ojcami doktryny takiej formy separacji są Marks, Engels i Lenin. Marks krytykował religię w sposób zbliżony do liberalizmu - wycho...