Cechy współczesnego państwa świeckiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy współczesnego państwa świeckiego - strona 1 Cechy współczesnego państwa świeckiego - strona 2

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron.
4 . 4 Cechy współczesnego państwa świeckiego Ujęcie normatywne - normy konstytucyjne wyrażają fakt rozdziału kościoła i państwa na różne sposoby: (przykłady) a) Zakaz istnienia lub wprowadzania kościoła państwowego b) Fakt oddzielenia kościoła od państwa lub rozdział kościoła i państwa, poniżej formy zindywidualizowane b.1 Państwo nie utożsamia się z żadną religią ani ideologią b.2 Stosunki między państwem a kościołem kształtowane są na zasadach poszanowania ich autonomii i wzajemnej niezależności (Polska) c) … jest republiką laicką Cechy państwa świeckiego: awyznaniowy charakter państwa, odrzucenie przez konstytucję i ustawodawstwo istnienia religii panującej, państwo nie identyfikuje się z żadną religią, uniezależnia się od działających na jego terenie związków wyznaniowych, nie wyznaje wiary i nie realizuje celów religijnych, działalność organów i instytucji państwowych nie łączy się z obrzędami religijnymi, wewnątrz i na zewnątrz budynków nie umieszcza się symboli religijnych, f-cje państwowe nie są realizowane przez zw. wyz., f-cje religijne nie są realizowane przez państwo. Niekompetencja państwa do regulowania spraw natury religijnej i wyrażania opinii w kwestiach wyznaniowych. Zniesione ustawodawstwo dotyczące prawa wewn. zw. wyz. Państwo nie uznaje wyznań. Powstawanie i istnienie związków wyznaniowych warunkuje jedynie wola i poparcie członków. Państwo nie opłaca ani nie dotuje zw. wyz. oraz nie ingeruje w sprawy wewnętrzne zw. wyz. ani nie rozstrzyga sporów wewn. powstałych na tle religijno-wyznaniowym. Jednak gdy naruszane jest prawo państwowe państwo reaguje. Zniesienie instytucji brachium saeculare oraz appellatio tamquam ab abusu. Rejestry chrztów, zgonów, małżeństw nie mają zwykle znaczenia prawnego dla organów państwowych. Neutralność religijno-światopoglądowa podstawową cechą państwa świeckiego. Gwarancja wolności sumienia i wyznania, swoboda wypełniania f-cji religijnych przez zw. wyz. Państwo gwarantuje obywatelom prawo do milczenia. Pełne równouprawnienie obywateli w zakresie korzystania z praw politycznych i cywilnych. Jeśli chodzi o nauczanie religii w szkołach występują różne rozwiązania i jest to nadal kwestią sporną. Występują dwa warianty: brak religii w szkołach lub nauczanie religii jako przedmiotu fakultatywnego. Przedmiotem spornym jest także kwestia finansowania szkół wyznaniowych ze środków publicznych. Państwo w swoich działaniach nie kieruje się określoną doktryną religijną ani filozofią. 4.5 Regulacje sytuacji prawnej związków wyznaniowych w systemie rozdziału - trzy modele rozwiązań
Model pierwszy- państwo nie interesuje się całkowicie formami organizacyjnymi związków wyznaniowych, jeśli chcą one uczestniczyć w obrocie cywilnoprawnym muszą one przyjąć wymagane przez ustawodawstwo formy (stowarzyszenie, korporacja, fundacja). Pod tym warunkiem mogą prowadzić działalność skuteczną prawnie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz