Prawo wyznaniowe

note /search

Prawo wyznaniowe UMCS - Państwo świeckie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 4550

Reżim prawny związków wyznaniowych Prawo polskie przewiduje dla związków wyznaniowych odrębny reżim prawny inny niż np. w przypadku stowarzyszeń. Reżimowi temu podlegają grupy, które uregulowały swoją działalność jako związki wyznaniowe. Dokonuje się tego poprzez wpis do rejestru kościołów i inny...

Prawo wyznaniowe - wykłady - Sekty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4186

...Po pojęciem związku wyznaniowego w prawie polskim rozumieć należy wspólnotę religijną założoną w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadającą własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe. Jest to definicja zbudowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17.05.1989 r. „o gwarancjach wolno...

Referat - klauzula sumienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1603

1.KLAUZULA SUMIENIA Wiele osób zadaje sobie pytanie czym jest klauzula sumienia? W naszym referacie będziemy próbowały odpowiedzieć na to pytanie. Klauzula sumienia- to prawo postępowania zgodnie z własnym sumieniem , a także wolność od przymusu postępowania wbrew własnemu sumieniu. W niektórych p...

Prawo wyznaniowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 2905

I Wykład Prawo Wyznaniowe Prawo Wyznaniowe- gałąź (dziedzina) prawa państwowego która normuje stosunek państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych. Reguluje również wolność sumienia i wyznania. Zbiór norm prawnych stanowionych pr...

Wolność sumienia i wyznania - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1225

Wykład II Wolność Sumienia i Wyznania Wolność sumienia i religii (pochodzi z grupy wolności osobistych) jest to wolność osobista z człowiekiem najbliżej związana. Inne wolności osobiste: - nietykalność osobista - wolność stanu cywilnego Wolność - to uprawnienie które ma adresat i może, ale nie...

Historia ewolucji wolności - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 728

Wykład III Historia Ewolucji Wolności Starożytność: W Rzymie wolność sumienia i wyznania nie istniała. Kult religijny uważany był za instytucję publiczną i część składową ideologii państwowej. W starożytnym Rzymie na poddanych ciążył obowiązek wyznawania religii oficjalnej, która posiadała charak...

Państwo świeckie i wyznaniowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1253

Wykład IV Państwo Świeckie i Wyznaniowe XIX i XX WIEK: Była już możliwość zmiany religii, ale także pojawiły się poglądy ateistyczne. Marksizm - proklamowali zniesienie religii jako złudne szczęście ludu i gwarantuje to pełne wyzwolenie i szczęście ludu. K. Marks i F. Engels zarzucali burżuazyjn...

Historia polskiego prawa wyznaniowego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1001

Wykład V Historia polskiego prawa wyznaniowego Okres I RP (966 - 1795r.): W okresie od przyjęcia chrześcijaństwa do III rozbioru Polski była ona państwem katolickim, a jednocześnie wielonarodowościowym i wielo wyznaniowym. Oprócz katolików na terenie Polski zyła ludność: - Prawosławna - Protest...

Źródła prawa wyznaniowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2107

ŹRÓDŁA PRAWA WYZNANIOWEGO KONSTYTUCJA W treści artykułu 8 obecnie obowiązującej Konstytucji, Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej, a więc zgodnie z zasadą wszystkie źródła prawa muszą być zgodne z Konstytucją. Mając, zatem nauki konstytucyjne w prawie nadrzędnym, generalnym w stosunk...

Definicja prawna sekty - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1022

DEFINICJA PRAWNA (...) za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków, która narusza podstawowe prawa cz...