Historia ewolucji wolności - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia ewolucji wolności - wykład - strona 1 Historia ewolucji wolności - wykład - strona 2 Historia ewolucji wolności - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład III
Historia Ewolucji Wolności
Starożytność:
W Rzymie wolność sumienia i wyznania nie istniała. Kult religijny uważany był za instytucję publiczną i część składową ideologii państwowej. W starożytnym Rzymie na poddanych ciążył obowiązek wyznawania religii oficjalnej, która posiadała charakter politeistyczny. Podbijając inne kraje Rzymianie pozwalali wprawdzie ich mieszkańcom zachować swoje kulty religijne, a nawet włączyli greckich bogów, jednak podbite ludy musiały także oddawać cześć bogom rzymskim. Zniewaga bogów, czy odmowa oddawania im czci, uznawana była za przestępstwo polityczne i groziła kara śmierci.
Chrześcijaństwo jak wiara monoteistyczna zajęła krytyczną postawę wobec oficjalnej religii. Odmowa czci bogom rzymskim uznawana była przez władze za zbrodnię polityczną i podlegała karze. Chrześcijaństwo rozwijało się dynamicznie i to zaczynało zagrażać systemu prawnemu i systemu wierzeń w Rzymie. Rzymianom nie udało się narzucić żydom swojej religii.
Chrześcijaństwo było religią dostępną dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla żydów.
Rzymianie widząc zagrożenie ze strony chrześcijan rozpoczęło represje oraz prześladowania chrześcijan .
Dopiero Edykt Mediolański z 313r dał im swobodę głoszenia swojej wiary i uczestniczenia w obrzędach religijnych . Było to dla wszystkich wierzeń.
W 380r. Chrześcijaństwo stało się religią panującą i zaczęło się prześladowanie pogan, również schizmatyków i heretyków.
Średniowiecze:
Był to okres nietolerancji, chrześcijaństwo stało się religią narzucaną. Była ona obecna w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Jedność społeczeństwa opierała się na religii i była ona narzucana i sankcjonowana przez kościół jak i państwo. 1054r. Podział kościoła na katolicki, Prawosławny
1231r. Cesarz Niemiecki Fryderyk II w swym edykcie groził ze kto odrzuci wiarę chrześcijańską lub jakąś jej część to padnie pod ciosem prawa.
W XIII w. powstała Święta Inkwizycja która stosowała kary fizyczne bluźniercom i heretykom. Była nawet kara śmierci, przeważnie prze spalenie na stosie. Natomiast żydzi byli prześladowani i były pogromy ludności żydowskiej a ludy pogańskie tępione za pomocą ognia i miecza.
Inne były poglądy Marsyliusza Z Padwy i rektora Uniwersytetu Krakowskiego Pawła Włodkowica, który na soborze w Konstancji w 1415r. mówił że odmienne poglądy i przekonania religijne nie są powodem do prześladowań. Było to pokazanie jak jest w Polsce które była tolerancyjna. W jego pojęciu bliźnim nie był tylko chrześcijan ale każdy człowiek. Krytykował nawracanie na chrześcijaństwo przy pomocy siły.


(…)

… do prześladowań, konfliktów i wojen na tle religijnym.
1555r. - pokój w Augsburgu zawarty po wojnie religijnej w Niemczech między Cesarzem Karolem V a protestanckimi księciami Rzeszy. Zasada „Czyja Władza tego Religia” władca ustanawiał religie panującą a poddani musieli się podporządkować albo opuścić kraj. Jednak dotyczyło to tylko Luteranizmu, Kalwinizm był dalej prześladowany.
1618-1648 - wojna trzydziestoletnia (wojna religijna), zakończona pokojem westfalskim:
- uznanie kalwinizmu trzecim, obok katolicyzmu i luteranizmu, legalnym wyznaniem w Rzeszy Niemieckiej - ustanowienie, że w przypadku konwersji księcia Rzeszy, która nastąpiła po 1624 r., poddani owego władcy zachowują stare wyznanie - luterańscy i kalwinistyczni administratorzy zsekularyzowanych państw kościelnych otrzymali prawo głosu w Sejmie Cesarstwa (w "ławie skośnej" - Querbank) - potwierdzenie postanowień pokoju religijnego z 1555 r.
Arianie (Bracia Polscy) głosili koncepcje wolności religijnej . Jednak należeli do najbardziej zwalczanego w całej Europie odłamu protestantyzmu. Byli prześladowani przez katolików, kalwinów, luteranów za swoje radykalne poglądy. Znaleźli schronienie w Polsce i możliwość rozwijania swoich poglądów religijnych…
… nie można człowiekowi ani narzucić przekonań, ani mu ich wydrzeć. Siła tylko tyle może sprawić, że ktoś będzie inaczej mówił niż myśli i będzie w słowach uznawał religię, którą w duszy potępia”
Gwarancje wolności religijnej arianie widzieli w państwie, lecz qw państwie oddzielnym od kościoła i religii ( nie w państwie powiązanym z inną religią). Uważali że cele i sfery działanie kościoła i państwa są odmienne. Zadanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz