Prawo wyznaniowe - wykłady - Sekty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4179
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo wyznaniowe - wykłady - Sekty - strona 1 Prawo wyznaniowe - wykłady - Sekty - strona 2 Prawo wyznaniowe - wykłady - Sekty - strona 3

Fragment notatki:


...Po pojęciem związku wyznaniowego w prawie polskim rozumieć należy wspólnotę religijną założoną w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadającą własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe. Jest to definicja zbudowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17.05.1989 r. „o gwarancjach wolności sumienia i wyznania”. Do kategorii związków wyznaniowych należą także grupy religijne posiadające specyficzne nazwy, np. „stowarzyszenie badaczy Pisma Świętego w Polsce”, „Zbór ewangeliczny- Syjon”.
Wśród związków wyznaniowych tradycyjnie wyróżnia się Kościoły. Nazwa kościół stosowana jest zazwyczaj przez te związki wyznaniowe, które opierają się na doktrynie chrześcijańskiej np. Kościół ...


.... Model separacji skoordynowanej
System skoordynowanego rozdziału ukształtował się w Niemczech. Rozdział ten został wprowadzony w tym kraju Konstytucją Republiki Wajmarskiej z 1929 r. Stosowny przepis tej konstytucji stanowił , że nie istnieje kościół państwowy.
Współcześnie w doktrynie niemieckiej podkreśla się , że zasadę rozdziału należy interpretować nie w izolacji , ale w powiązaniu z przepisem uznającym autonomię kościoła w odniesieniu do własnych spraw.
Niemiecki model rozdziału dopuszcza między innymi nauczanie religii w szkołach publicznych , nakazał pobieranie podatku kościelnego przy pomocy organów państwowych , możliwość sprawowania opieki duszpasterskiej w wojsku , zakładach karnych , szpitalach .
Najistotniejszym elementem separacji skoordynowanej w Niemczech jest uznanie autonomii związków wyznaniowych...

PRAWO WYZNANIOWE
Literatura:
J. Krukowski „Polskie prawo wyznaniowe”, W-wa 2005
A. Mezglewski, H. Misztal P. Stanisz „Prawo wyznaniowe” Beck, W-wa 2008
Zagadnienia wstępne prawa wyznaniowego
Pojęcie związku wyznaniowego. Poszukując odpowiedzi na fundamentalne pytania dot. Religii i celu życia, ludzie przystępują do wspólnot religijnych, zorganizowanych wokół określonych zespołów przekonań. Wspólnoty te przybierają różne nazwy, bez względu jednak na nazwę mogą być one zaliczane do prawnej kategorii związków wyznaniowych.
ZWIĄZEK WYZNANIIOWY
Po pojęciem związku wyznaniowego w prawie polskim rozumieć należy wspólnotę religijną założoną w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadającą własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe. Jest to definicja zbudowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17.05.1989 r. „o gwarancjach wolności sumienia i wyznania”. Do kategorii związków wyznaniowych należą także grupy religijne posiadające specyficzne nazwy, np. „stowarzyszenie badaczy Pisma Świętego w Polsce”, „Zbór ewangeliczny- Syjon”.
Wśród związków wyznaniowych tradycyjnie wyróżnia się Kościoły. Nazwa kościół stosowana jest zazwyczaj przez te związki wyznaniowe, które opierają się na doktrynie chrześcijańskiej np. Kościół katolicki, polski autokefaliczny Kościół prawosławny, Kościół ewangelicko- augsburski, Kościół chrześcijan baptystów; zdarzają się jednak i takie grupy religijne, w których nazwie występuje słowo kościół, a które nie odwołują się do chrześcijaństwa, np. Polski Kościół słowiański, rodzinny Kościół polski. Wyróżnienie kościołów spośród innych związków wyznaniowych nie ma jednak żadnych konsekwencji prawnych. Nie istnieją bowiem unormowania, które poznawałyby kościołom uprawnienia, które nie SA przewidziane wobec innych związków wyznaniowych.
Prawo polskie przewiduje dla związków wyznaniowych, odrębny reżim prawny, inny niż np. w przypadku stowarzyszeń. Reżimowi temu podlegają grupy, które uregulowały swoją

(…)

… jest przez środki o charakterze generalnym . Należą do nich :
Prawo do sądu
Prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich
Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Szczególne znaczenie dla zagwarantowania wolności sumienia i religii posiadają rozwiązania chroniące przed naruszeniami dokonywanymi przez prawodawcę. Środki ochrony wolności religijnej przewidują przepisy prawa karnego w których określono…
… Trybunału Praw Człowieka Szczególne znaczenie dla zagwarantowania wolności sumienia i religii posiadają rozwiązania chroniące przed naruszeniami dokonywanymi przez prawodawcę. Środki ochrony wolności religijnej przewidują przepisy prawa karnego w których określono przestępstwo przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz przepisy prawa cywilnego , które stanowią o ochronie praw cywilnych.
Ochrona…
… państwowych d) gwarancje wolności religijnej dla wyznawców wszystkich religii oparte na zasadzie równości
Różnica między tymi wersjami polega na tym ,że państwo wyznaniowe otwarte nie zajmuje stanowiska w sprawie prawdziwości doktryny teologicznej , wstrzymuje się od stanowiska co do ,tego która doktryna religijna jest prawdziwa pozostawiając jednostce wolność wyboru religii i światopoglądu. Niezależnie…
… zatraca charakter rozdziału wrogiego.
Współcześnie francuski system separacji utożsamiany jest z państwem neutralnym wobec przekonań religijnych. Nadal jednak nieprzyjazny jest stosunek państwa do wyrażania swoich poglądów i uczuć religijnych w sferze publicznej.
Model separacji skoordynowanej
System skoordynowanego rozdziału ukształtował się w Niemczech. Rozdział ten został wprowadzony w tym kraju…
… uczestniczenia w obrzędach religijnych realizowanych zgodnie z zasadami ich wyznania. Do znamion tego przestępstwa należy złośliwość działania sprawcy. O działaniu złośliwym można mówić gdy sprawca działa w zamiarze bezpośrednim ( tj. chce przeszkodzić w wykonywaniu akry religijnego).
Art.195 par.2 KK określa przestępstwo złośliwego przeszkadzania pogrzebowi , uroczystościom lub obrzędom żałobnym.
Art.196 KK…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz