Referat - klauzula sumienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - klauzula sumienia - strona 1 Referat - klauzula sumienia - strona 2 Referat - klauzula sumienia - strona 3

Fragment notatki:

1.KLAUZULA SUMIENIA
Wiele osób zadaje sobie pytanie czym jest klauzula sumienia? W naszym referacie będziemy próbowały odpowiedzieć na to pytanie.
Klauzula sumienia- to prawo postępowania zgodnie z własnym sumieniem , a także wolność od przymusu postępowania wbrew własnemu sumieniu. W niektórych przypadkach wierność własnym zasadą może doprowadzić do odmowy wykonania obowiązku nałożonego przez prawo.
2.REGULACJE PRAWNE
Klauzula sumienia jest przedmiotem regulacji w wielu aktach prawnych. Często wśród ludzi budzi kontrowersje. Podstawowym aktem normatywnym obowiązującym w polskim prawie jest Konstytucja RP , ściśle Art53który zapewnia wszystkim obywatelom wolność sumienia i wyznania, niezależnie od reprezentowanych przez nich poglądów .W Polsce na wykonywanie działań zgodnie z klauzulą sumienia powołują się lekarze. Ich prawa są unormowane
W Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996. Klauzula nie upoważnia lekarza do powstrzymania się od leczenia pacjenta w ogóle (tj. powstrzymania się od wszystkich możliwych do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych), lecz wyłącznie do powstrzymania się od wykonania tych świadczeń zdrowotnych, które są niezgodne z jego sumieniem. Jest to więc ograniczone prawo do odmowy leczenia. Uregulowania dotyczące klauzuli sumienia znajdują się także w Kodeksie Etyki Lekarskiej (KEL). Zgodnie z treścią art. 7, w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego, jednakże z wyjątkiem przypadków nie cierpiących zwłoki. Nie podejmując albo odstępując od leczenia lekarz powinien jednak wskazać choremu inną możliwość uzyskania pomocy lekarskiej. Przepis ten jest powiązany z art. 4, w myśl którego dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną. Klauzula sumienia dotyczy nie tylko lekarzy, ale również pielęgniarek i położnych. Zgodnie z art. 23 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej . Pielęgniarka i położna może powstrzymać się, po uprzednim powiadomieniu na piśmie przełożonego, od wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem, jednakże z wyjątkiem przypadków niebezpieczeństwa utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Powoływanie się na klauzulę sumienia jest niedopuszczalne w celu dyskryminacji jakiejś grupy pacjentów ze względu na rasę, narodowość, poglądy polityczne, przekonania religijne czy orientację seksualną. Rozwiązanie to wydaje się uzasadnione nie tylko obowiązkiem przestrzegania praw człowieka. W myśl przepisów obowiązującego prawa konflikt z sumieniem może dotyczyć jedynie danego świadczenia zdrowotnego, a nie osoby pacjenta.
W ostatnim czasie w mediach bardzo szeroko omawiana jest klauzula sumienia obowiązująca farmaceutów.

(…)

…, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją ”.
W filmie pt „Być Kobietą w Auschwitz ” pewna lekarką odmówiła wykonywania aborcji nakazywanej przez niemieckiego dowódcę obozu powołując się na składaną przez siebie na studiach przysięgę Hipokratesa. Był to z jej strony wielki akt odwagi i wierność wyznawanym przez siebie poglądom. Obecnie w wyniku postępu medycyny i upowszechnieniu nowych technologii , pojawia się bardzo wiele zabiegów budzących kontrowersje. Należą do nich zapłodnienie In vitro, aborcja, eutanazja i antykoncepcja .
W pewnych sytuacjach na lekarzu ciąży obowiązek znalezienia lekarza, który mógł by zaspokoić oczekiwania pacjenta…
… to nie sprzedawca leków, jak chcieliby go widzieć na przykład zwolennicy reklamy aptek, lecz jeden z zawodów medycznych ” - podkreśla. To zdanie powiedziane przez pana Grzegorza Kucharewicza jest przełomem jeżeli chodzi o aspekt wprowadzenia klauzuli sumienia dla farmaceutów. Jednak przeciwne wprowadzeniu klauzuli są organizacje kobiece. "Zmuszanie kobiet do chodzenia od jednej apteki do drugiej, aby uzyskać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz