Prof. dr hab. Krystyna Śliwińska - strona 2

Podstawy marketingu - testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 5236

a prowadzi je prof. dr hab. Krystyna Śliwińska. Notatka składa się z 11 stron. ... 1. Tradycyjny podział instytucjonalny rynku: a) istnieje b) nie istnieje 2. Strategia budowania odnosi się do: a) „dojnych krów” b) „trudnych dzieci” i „porażek” c) „gwiazd” i „trudnych dzieci” 3. Podm...

Wykład - Struktura układu rynkowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 973

Podstawy marketingu prof. dr hab. Krystyna Śliwińska Wykład 1 Struktura układy rynkowego Przejaw Podaży Przejaw Popytu Koncepcja marketingu ma charakter historyczny. Przyczyny powstania i rozwoju: rozwój asortymentu towarowego podnoszenie się warunków bytowych ludności rozwój konkurencji zmia...

Wykład - Podstawy Marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 203
Wyświetleń: 686

Podstawy marketingu prof. dr hab. Krystyna Śliwińska Wykład 2 Inne uregulowania prawne, inny poziom techniki, inna kultura, organizacja rynku, jest konkurencja Warunki otoczenia wymusiły na przedsiębiorstwie zmianę postępowania. Teraz nabywca, konsument i jego potrzeby są w centrum uwagi. Ocenia ...

Wykład - Podstawy marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 637

Podstawy marketingu prof. dr hab. Krystyna Śliwińska Wykład 3 Nauka o wojnie - też z tego czerpał marketing STRATEGIA - została przejęta ze sztuki wojskowej, której stanowi podstawowy element obejmujący teorię i praktykę przygotowywania oraz prowadzenia całości działań zbrojnych. Pruski strateg ...

Wykład - badania marketingowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

Podstawy marketingu prof. dr hab. Krystyna Śliwińska Wykład 4 BADANIA MARKETINGOWE - to systematyczne gromadzenie danych i ich analiza w celu udoskonalenia procesów decyzyjnych Dobre badania powinny odpowiadać na pytania: Co produkować? Ile? Kiedy? Na jakim rynku lokować produkty? Gdzie i w ...

Wykład - Segmentacja rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

Podstawy marketingu prof. dr hab. Krystyna Śliwińska Wykład 5 Segmentacja rynku Segmentacja rynku- podział na wewnętrznie jednorodne , ale zróżnicowane co do innych Według Smith`a- segmentacja jest oparta na rozwijaniu popytowej strony rynku i reprezentuje racjonalne i bardzo precyzyjne dostosow...

Wykład - Faza instrumentalna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

Podstawy marketingu prof. dr hab. Krystyna Śliwińska Wykład 6 Faza instrumentalna produkt-może nim być przedmiot, usługa, czynność, osoba, miejsce, organizacja, idea osoba i jej kwalifikacje znalazły popyt na rynku( mam pomysł na business, jak ktoś chce go zrealizować to jest to produkt). Wszyst...

Wykład - Metody sensoryczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 441

Podstawy marketingu prof. dr hab. Krystyna Śliwińska Wykład 7 Metody sensoryczne- ocenianie jakości produktu (w miarę obiektywna) Na podkreślenie i baczna uwagę w zarządzaniu jakością w cyklu życia produktu zasługuje aspekt marketingowy, zwłaszcza na etapie projektowania jakości wyrobu. Jednym z ...

Wykład - Decyzje dotyczące produktu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 483

Podstawy marketingu prof. dr hab. Krystyna Śliwińska Wykład 8 Decyzje dotyczące produktu (działań z nim związanym) to: utrzymanie istniejącego produktu w niezmienionej postaci usprawnienie produktu i ( lub) jego wyposażenia ( opakowania + oznakowanie) uproszczenie produktu i (lub) jego wyposaże...

Wykład - System komunikacji przedsiębiorstw z rynkiem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 420

Podstawy marketingu prof. dr hab. Krystyna Śliwińska Wykład 9 System komunikacji przedsiębiorstw z rynkiem. KIEROWNICTWO FIRMY DZIAŁ SPRZEDAŻY SYSTEM BADANIA PRODUKCJI MARKET. POŚREDNICY KONKURENCI Narzędzia promocji : różnią się między sobą kierunkiem oddziaływania. - Bezpośrednio na produk...