Prof. dr hab. Krystyna Śliwińska

note /search

Układ rynkowy- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1099

Wykład 1 Marketing (market- ang.) + ing - próbowano znaleźć odpowiednik ale nie udało się UKŁAD RYNKOWY Polityka sprzedaży, Polityka zakupu, Konkurencja, współpraca kooperacja, opinia, naśladownictwo Zapytać potencjalnego odbiorcę czego potrzebuje (cena, gdzie, w jakiej formie), trzeba konsumen...

Podstawy marketingu- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1134

Wykład 2 inne uregulowania prawne, inny poziom techniki, inna kultura, organizacja rynku, jest konkurencja Warunki otoczenia wymusiły na przedsiębiorstwie zmianę postępowania. Teraz nabywca, konsument i jego potrzeby są w centrum uwagi. Ocenia się przedsiębiorstwo za siłę, ekspansję, w średniodług...

Strategia marketingowa c.d.- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1071

Wykład 3 Strategia marketingowa c.d. Nauka o wojnie - też z tego czerpał marketing STRATEGIA - została przejęta ze sztuki wojskowej, której stanowi podstawowy element obejmujący teorię i praktykę przygotowywania oraz prowadzenia całości działań zbrojnych. Pruski strateg Karol Von K STRATEGIA - ...

Segmentacja rynku- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 868

Wykład 5 Segmentacja rynku - Segmentacja rynku- podział na wewnętrznie jednorodne , ale zróżnicowane co do innych - Według Smith`a- segmentacja jest oparta na rozwijaniu popytowej strony rynku i reprezentuje racjonalne i bardzo precyz...

Faza instrumentalna- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 546

Wykład 6 Faza instrumentalna  produkt-może nim być przedmiot, usługa, czynność, osoba, miejsce, organizacja, idea osoba i jej kwalifikacje znalazły popyt na rynku( mam pomysł na business, jak ktoś chce go zrealizować to jest to produkt). Wszystko co można znaleźć na rynku i co znajdzie nabywcę je...

Koło jakości- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1582

Wykład 7 KOŁO JAKOŚCI Produkt rozpatrywany jest głównie w aspekcie rynkowym- przez pryzmat potrzeb konsumenta. Technika technologia odgrywa rolę wtórną. Produkt jako element strategii marketingowej jest agregatem pewnych właściwości Głównym elementem są funkcje podstawowe produktu. Funkcje podst...

Podstawy Marketingu- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 658

Wykład 8 ANALIZA - MACIERZ BCG Dojne krowy - mała dynamika sprzedaży, ale duży udział w rynku jeżeli duży zysk, na rynkach oferowane nikłe perspektywy rozwoju, ale udział w rynku jest duży. Zyski z ich sprzedaży nie będą reinwestowane w te produkty a nadwyżka pieniądza będzie wspomagała inne produ...

System komunikacji przedsiębiorstw z rynkiem- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 560

Wykład 9 System komunikacji przedsiębiorstw z rynkiem. Narzędzia promocji : różnią się między sobą kierunkiem oddziaływania. - Bezpośrednio na produkt , pośrednio na odbiorcę: - sprzedaż osobista - promocja uzupełniająca - Bezpośrednio na konsumenta : - reklama - public relations  SPRZEDAŻ...

Reklama- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 812

Wykład 10 REKLAMA Reklama - każda odpłatna forma zawodowej prezentacji dóbr i usług przez określonego nadawcę CELE: - informacje o produkcie i przekonanie odbiorców o jego zaletach - wywołanie zainteresowania produktem - pobudzanie pragnienia posiadania produktu - stwarzanie klimatu, w którym...

Podstawy marketingu - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 4781

a prowadzi je prof. dr hab. Krystyna Śliwińska. Notatka składa się z 64 stron. ...Zapytać potencjalnego odbiorcę czego potrzebuje (cena, gdzie, w jakiej formie), trzeba konsumenta poinformować, by wybrał ten produkt, zachęcić. Państwo wpływa – pośrednio działa na podmioty funkcjonujące na ry...