Faza instrumentalna- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Faza instrumentalna- wykład 6 - strona 1 Faza instrumentalna- wykład 6 - strona 2 Faza instrumentalna- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 6
Faza instrumentalna
 produkt-może nim być przedmiot, usługa, czynność, osoba, miejsce, organizacja, idea osoba i jej kwalifikacje znalazły popyt na rynku( mam pomysł na business, jak ktoś chce go zrealizować to jest to produkt). Wszystko co można znaleźć na rynku i co znajdzie nabywcę jest produktem.
Teodor Levitt- ludzie nie kupują produkt, ale oczekiwane korzyści; konkurencja nie polega na wytwarzaniu produktu, ale na dodawaniu do produktu dodatniej usługi, opakowanie, reklamę, sposób dostarczenia
 produkt- swoista synteza tego co sprzedawca oferuje na rynku, a nabywca dostrzega
POZIOMY PRODUKTU
 produkt centralny, główny = rdzeń produktu, to co podst. zapotrzebowaniu
 produkt namacalny= styl, marka, charakterystyka, poziom jakości
 produkt globalny-gwarancje, rękojmie, dostarczenie, kredyty, usprawnienia, serwisy
Podstawowa kategorią jest jakość produktu- bardzo ważny element walki konkurencyjnej.
Jakość- ogół właściwości obiektu wiążący się z jego zdolnością do zaspakajania potrzeb stwierdzonych i oczekiwaniach.
Występują dwa aspekty jakości:
 jakość projektu(typu)- stopień doskonałości produktu w porównaniu z wymaganymi(są zawarte w umowie lub należy je zbadać)
 jakość wykonania (zgodności)- stopień zgodności poszczególnych jednostek
wytworzonego wyrobu z przyjętym za podstawę wzorcem(projektem)
Transformacja gospodarcza Polski wiąże się z różnymi dolegliwościami życia rodzin, więc potrzebna jest wiedza o tym w jakich fazach życia rodziny pomoc polityczna , społeczna jest niezbędna i w jakiej ilości.
Informacja o tym , w której fazie życia znajduje się gospodarstwo domowe i jakie ma potrzeby ma znaczenie dla polityki społecznej, co decyduje o uruchomieniu środków - świadczeń obligatoryjnych i doraźnych.
BADANIA- lata 90-te
„zachowanie gospodarstw domowych a cykl życia rodziny”
Faza 0- bez dzieci
1-6
2-7-15
3-16-24
5-starsi bez dzieci
46,1% rodziny z dziećmi w wieku szkolnym-46%
najliczniejszy , zróżnicowany, zmiany szły w kierunku wzrostu oszczędności, pesymizmu i braku wizji
47,61% jako przeciętna
64.8%
10% z każdej grupy, że jest źle
0% twierdziło , że się poprawi wszyscy, że źle i będzie gorzej trudności z wyposażeniem dzieci do szkoły
odzież-25%
książki-72%
obuwie
art. Piśmienne
Urlopy - co piąte dziecko nigdzie. Dużo nie miało centralnego, bieżącej wody, WC. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz