Wykład - Segmentacja rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Segmentacja rynku - strona 1 Wykład - Segmentacja rynku - strona 2 Wykład - Segmentacja rynku - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy marketingu prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
Wykład 5
Segmentacja rynku
Segmentacja rynku- podział na wewnętrznie jednorodne , ale zróżnicowane co do innych
Według Smith`a- segmentacja jest oparta na rozwijaniu popytowej strony rynku i reprezentuje racjonalne i bardzo precyzyjne dostosowanie produktu i wysiłku marketingowego do wymagań konsumenta lub użytkownika
W języku ekonomii segmentacja daje w rezultacie dezagregację i zmierza do rozpoznania wielu list popytu tam, gdzie poprzednio była rozpoznana tylko jedna
Segmentacja- podział rynku według określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów segmenty rynku, które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia przy formowaniu programu tego działania
Znaczenie segmentacji przy kształtowaniu strategii marketingowej wynika:
Konsumenci nie stanowią jednorodnej grupy
Nie występuje przeciętny konsument, który mógłby być punktem odniesienia przy formułowaniu programu i kierunku działania
Segmentację można przeprowadzić wtedy, gdy konsumentów podzieli się na duże grupy różniące się między sobą reakcjami na dany produkt lub produkt i inne instrumenty strategii sprzedaży.
Utworzenie grup konsumentów o wspólnych cechach nie przesadza jeszcze o istnieniu segmentu rynku. Dopiero kiedy konsumenci o wspólnych cechach występują jako potencjalni nabywcy określonego produktu można mówić, że tworzą oni segment rynku.
Segmentacja rynku umożliwia:
Dostosowanie produktu do potrzeb nabywców, co przyczynia się do wzrostu sprzedaży i konkurencyjności danych towarów na rynku
dotarcie do tych konsumentów , których preferencje są uwzględniane przy kształtowaniu produktu. Bardziej efektywne wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na aktywizację sprzedaży przez odpowiedni dobór form aktywizacji sprzedaży w stosunku do określonych i znanych adresatów.
szybkie zauważenie zmian na rynku dzięki ciągłym obserwacjom jego części określonych
Wcześniejsze przygotowanie się tych zmian
Dokładniejsze określenie czasu nasilania się aktywizacji sprzedaży
Korzyści z segmentacji , gdy proces segmentacji zostanie przeprowadzony prawidłowo, czyli:
Poszczególne segmenty rynku powinny być w maksymalnym stopniu jednorodne pod względem preferencji i potrzeb nabywców , a także ich reakcji na działania rynkowe
Każdy segment powinien reprezentować inny sposób zachowania się nabywcy na rynku- „inny typ nabywcy”
Segmentacja rynku powinna być przeprowadzona w oparciu o takie zmienne , które spełniają powyższe warunki. Są zarazem możliwe do praktycznego zastosowania w procesie podejmowania decyzji rynkowej


(…)


a
preferencje i k oceny
potrzeby konsumenta o organizacji
ś konsumenckiej
wymagania ć obligatoryjne t
y
wymagania p kontrola
stosowane u instytucjonalna
dobrowolnie
(inspekcje:
handlowa
j sanitarna
system zarządzania a weterynaryjna)
jakością według: k
-serii norm ISO 9000 o
-TQM ś
-HACCP ć
-KAIZEN i inne ?
Można te kryteria znaleźć w:
przepisy:
-polskie normy-PN (18 tys. Ich mamy-dotyczą wszystkiego, ok. 5…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz