Prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk

note /search

Ewolucja poglądów na rozwój gospodarczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 3199

Ewolucja poglądów na rozwój gospodarczy   Paradygmat - dominujące w danej dziedzinie poglądy podzielane przez większość środowiska naukowego   Paradygmaty rozwoju regionalnego Egzogenicznego rozwoju regionalnego (stymulacja przez czynniki spoza regionu) Źródeł należy upatrywać w dwóch głównych n...

Polityka regionalna w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 2905
Wyświetleń: 3437

Polityka regionalna   W ujęciu tradycyjnym (opartym na paradygmacie egzogenicznego rozwoju regionalnego) polityka regionalna rozumiana była jako działalność państwa mająca na celu wyrównywanie poziomu rozwoju w przekroju przestrzennym.   Regiony problemowe: Regiony opóźnione w rozwoju Regiony ...

Strategia rozwoju regionu i narzędzia jej realizacj

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 2870

Strategia rozwoju regionu i narzędzia jej realizacji   Dlaczego i do czego potrzebna jest strategia rozwoju regionalnego? Dużo potrzeb Mało środków Konieczność wyboru priorytetów     Strategia - najważniejszy dokument przygotowywany przez

Nauka o polityce - Determinanty polityki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 4536

W skład pliku wchodzi 14 stron w formacie doc. Tematyka wykładów, zawartych w notatce obejmuje: wyjaśnienie pojęcia polityka, fazy i procesy decyzyjne, partie polityczne i systemy partyjne, władzę polityczną i jej podział, oraz systemy wy...

Polityka społeczna - Potrzeby ludzkie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2394

WYKŁAD III (20.03.2005) (Egzamin - koncepcje modele polityczno-społeczne - co z nami będzie? Co się stanie z państwem? Bezosobowy mechanizm alokacji - wolny rynek ma rolę Boga, który dostraja i reguluje wszystkie sprawy) Diagnozowanie potrzeb ludzkich Zaspokajanie potrzeb - podstawowa polityka...

Polityka społeczna - pojęcie, cele, priorytety. Kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2380

Polityka społeczna - pojęcie, cele, priorytety. Kwestia społeczna Z terminem polityka społeczna spotykamy się niemal codziennie. Wiąże się z nią pomoc społeczną, sytuację gospodarstw domowych, wielkość urodzeń i zgonów, małżeństw i roz...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka regionalna
Pobrań: 3437
Wyświetleń: 10255

Dokument ma objętość 26 stron w formacie doc. W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: region, regionalizm, regionalizacja, struktury samorządowe, makroregiony, subregiony, mikroregiony. Kolejne tematy realizowane podczas wykładów i opisane w notatce to: ewolucja praktyki po...

Region, regionalizacja, regionalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 2863
Wyświetleń: 4277

Region, regionalizacja, regionalizm   Wyróżniamy 2 podstawowe skale w definicji regionu: Skala krajowa (region to część państwa Skala ponadnarodowa (międzynarodowa) - region to część świata, kilka sąsiadujących państw, etc.   Regiony: Geograficzne (geografia jako kryterium), np. regiony gó...

Polityka pieniężna i polityka społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2828

składa się z 5-cio stronicowego referatu na temat: Polityka pieniężna jako część polityki ekonomicznej państwa, oraz wykładu dotyczącego polityki społecznej. Wykład zawiera wyjaśnienie takich pojęć jak: podmioty, funkcje polityki społecznej, wartości, modele i teorie w polityce społecznej, doktr...