Polityka pieniężna i polityka społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2828
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężna i polityka społeczna - strona 1

Fragment notatki:

składa się z 5-cio stronicowego referatu na temat: Polityka pieniężna jako część polityki ekonomicznej państwa, oraz wykładu dotyczącego polityki społecznej.

Wykład zawiera wyjaśnienie takich pojęć jak: podmioty, funkcje polityki społecznej, wartości, modele i teorie w polityce społecznej, doktryny, teoria liberalna Nozicka.
Czytając notatkę napotkamy nazwiska: Rawls, Hayek, Samelson, Balcerowicz.


Definicja, instrumenty i cele polityki ekonomicznej.Polityka pieniężna jako część polityki ekonomicznej państwa.
Polityka Ekonomiczna - termin ten używany jest do określenia działalności władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunków państwa z zagranicą, obejmuje wszelką działalność służącą wpływaniu na sprawy publiczne.Podmiotami polityki ekonomicznej jest władza państwowa, w której imieniu konkretne działania prowadzą jej organy- centralne organy władz i organy jednostek samorządów terytorialnych. Ale podmiotami są także różnego rodzaju organizacje, grupy społeczne, organizacje międzynarodowe, osoby podejmujące działania, których celem jest wywarcie odpowiedniego wpływu na tok sprawy. Instrumenty polityki ekonomicznej to narzędzia, środki, kategorie i stosunki ekonomiczne wykorzystywane w celu wpływania na decyzje i kierunki działalności podmiotów gospodarczych, aby osiągnąć najbardziej efektywny i społeczny rozwój. Instrumenty ogólnoekonomiczne - dzielimy na instrumenty działające na podaż (środki służące wzrostowi; tworzeniu nowych miejsc pracy; środki stymulujące podejmowanie inwestycji; środki stymulujące postęp techniczny i innowacyjny; środki służące ochronie własnego rynku wewnętrznego) i działające na popyt, które mają charakter deflacyjny (podniesienie stopy procentowej kredytu; programy oszczędnościowe w wydatkach budżetowych; redukcje zatrudnienia w sferze budżetowej; wstrzymywanie inwestycji finansowych z budżetu; zachęty do oszczędzania lub blokady części wkładów; obniżenie stopy procentowej kredytu; zwiększenie wydatków budżetu; zwiększenie dostępności kredytu). Instrumenty polityki ekonomicznej to nie tylko regulacje makroekonomiczne, ale też środki i narzędzia regionalnej polityki państwa. W Polsce można zaliczyć: 1. zasilanie informacyjne środowisk regionalnych i lokalnych 2. materialne środki wspierania restrukturyzacji gospodarczej rozwoju np. poprzez agencje rozwoju przemysłu i agencje rynku rolnego, banki, fundacje, instytucje. 3. określenie zasad wspierania za pomocą centralnych środków przedmiotem wspierania są tylko przedsięwzięcia inwestycyjne.
W polityce ekonomicznej możemy wyróżnić następujące cele:
Ustrojowe, systemowe polityczne: uwarunkowania systemowe powodują, że prowadzona w każdym kraju polityka gospodarcza zawiera cele ustrojowo - systemowe, cele te dotyczą kształtowania stosunków społeczno - gospodarczych. Jego celem jest umacnianie ustroju i zapewnienie jego ewolucji;
Ekonomiczne: wzrost przedsiębiorczości, równowaga gospodarcza, wzrost udziału w międzynarodowym podziale pracy; wiążą się z pomnażaniem bogactwa kraju; powiększanie materialnych podstaw dobrobytu społecznego;
Społeczne - sprawiedliwy podział dochodu, gwarancje zatrudniania, wyrównane szanse awansu, dostęp do dóbr kulturalnych i oświaty, zabezpieczenie społecz

(…)

… społecznej, nauka dla polityki społecznej.
Dziedziny, które najbardziej wpływają na charakter polityki społecznej:
socjologia - system wartości, instytucji
ekonomia - mechanizmy ekonomiczne
demografia - wiek produkcyjny, grupa ludzi geriatryczna, ludzie starsi prawo
praca socjalna - mikrodiagnoza na najniższym poziomie z której może korzystać polityka społeczna zainteresowana rodziną.
psychologia społeczna…
… bo wynagradza ludzi za pracę, za lojalność.
Zasada subsydiarności - wspierania ludzi, solidarności - wynaleziona w latach 30-tych. Do realizacji doszło po II w ś. Gospodarka się tak szybko rozwijała że postanowiono się tym dzielić z ludźmi.= społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalizm - podstawą porządku ekonomicznego i społecznego jest stabilny pieniądz, uznanie wolności jednostki, prywatnej własności…
… na której bazuje działanie tego ministerstwa
Instytut pracy i polityki społecznej
Sejmowe komisje polityki społecznej
Termin polityka społeczna pierwszy raz wprowadził francuski uczony w II poł XVIII wieku Charles Fourier. Wywodzi się z terminu niemieckiego bo tam się narodziła zbudowana przez kanclerza Bismarcka - sozial-politik. Przedstawiciele : Fisherbek, Krzywiki, Krzeczkowski, Radziński, Supiński
Skarbek…
…, małżeństwo Musqrave
Teoria liberalna Nozicka - teoria umowy społecznej - państwo powstaje w wyniku umowy czyli konsensusu ludzi jako twór świadomy w wyniku umowy że taki twór się pojawi aby chronić bezpieczeństwa. Buduje koncepcje państwa minimalnego - państwo nocnego stróża. Nozick jest przeciwko państwom planistycznym, przeciw szeroko rozumianej działalności socjalnej państwa, przeciw rozdawnictwu:
„każdemu według tego co sam sobie wytworzy”
„każdemu według tego co czynić chciałby”
„każdemu według tego co inni są dla niego odstąpić pod warunkiem że sami tego nie skonsumowali, nie zużyli lub nie podzielili się z innymi ludźmi”
to jest państwo minimalne.
Nozick mówi : „ mamy wspólnotę pierwotna która wybierze”
Wspólnota pierwotna - wybierze:
państwo minimalistyczne - wolność, aktywność i stawanie…
… społeczeństwa opiera się na różnorodności np. USA, Niemcy
pod względem kryteriów etnicznych czyli polityki społecznej może być kształtowana w oparciu o innych.
Zasada równości Sacrum versus profanum - świat katolicki, religijny
Jakie konkretne wartości możemy wskazać według doktryn:
konserwatyzm - politycy (Liga Polskich Rodzin - rodzina, wartość, Bóg)
liberalizm - wolność, wolny rynek, zasada bezpieczeństwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz