Bank centralny - wykład - funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bank centralny - wykład - funkcje - strona 1 Bank centralny - wykład - funkcje - strona 2

Fragment notatki:

Bank centralny
Funkcje, jakie pełni:
+ monopol na emisję pieniądza gotówkowego
+ jest bankiem banków, tzn. zaopatruje on banki komercyjne w pieniądz gotówkowy,, ustala rezerwy tych banków i udziela im pożyczek
+ jest bankiem państwa, tzn. że prowadzi rozliczenia z rządem, obsługuje budżet państwa, pokrywa zobowiązania państwa i utrzymuje rezerwę państwową
+ stabilizuje rynki finansowe i wspomaga pożyczkami banki komercyjne, gdy znajdują się one w trudnej sytuacji
+ odgrywa główną rolę w tworzeniu i realizacji polityki pieniężnej państwa
Dwa podejścia do usytuowania banku centralnego w strukturze władzy państwowej:
- bank centralny niezależny od rządu (w większości państw)
- bank centralny zależny od rządu
Bank centralny niezależny od rządu faktycznie i formalnie.
Prezes banku centralnego nie jest powoływany przez premiera i nie może być przez niego odwołany. Nominuje go prezydent, a nominację zatwierdza parlament (Gronkiewicz-Waltz, Balcerowicz i prawdziwy orzeł biznesu Skrzypek).
Rada Ministrów nie może narzucić celów i zadań bankowi centralnemu i nie może kontrolować jego działań.
+ politycy nie mają możliwości wykorzystywania polityki pieniężnej do celów bieżących, zwłaszcza przed wyborami (obniżenie stóp procentowych i większa emisja pieniądza - tańszy i lepszy kredyt).
- trudność w konstruowaniu spójnej polityki gospodarczej państwa (dwa główne twory tej polityki znajdują się w różnych organach administracyjnych - bank centralny jest niezależny, a ministerstwo finansów jest instrumentem rządu)
Ciałem zbiorowym kreującym politykę pieniężną w państwie jest Rada Polityki Pieniężnej. Trzech jej członków nominowanych jest przez sejm, trzech przez senat i trzech przez prezydenta. Dziesiątym członkiem jest prezes banku centralnego.
Bank centralny zależny
Prezes jest powoływany i odwoływany przez premiera, Rada Ministrów narzuca cele i żądania bankowi centralnemu, oraz kontroluje ich wykonanie. Jest to system coraz rzadziej stosowany.
Bank centralny ma dbać o stabilność cen i pieniądza (cel inflacyjny - 2,5% przy marginesie błędu 1%).
Instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza:
- zmiany stopy rezerw obowiązkowych
- zmiany stopy redyskontowej
- operacje otwartego rynku
Z czasem stopa rezerw obowiązkowych przestała być traktowana jako zabezpieczenie przed paniką, a stała się instrumentem kontroli podaży pieniądza. Gdy bank centralny obniża tę stopę, wtedy rosną rozmiary środków przeznaczonych na kredyty, kredyt staje się tańszy, rośnie na niego popyt, zwiększa się więc podaż pieniądza, co pociąga za sobą zwiększenie aktywności gospodarczej - mówimy wtedy, że gospodarka jest podgrzewana.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz