Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska - strona 12

Urządzenia śluzowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Urządzenia śluzowe. Oprócz przepon do urządzeń Śluzowych należą trzy komory śluzowe i zespól sprężarkowy dostarczający sprężone powietrze. Jeżeli w komorze ro­boczej jest utrzymywane stałe ciśnienie powietrza i zadaniem sprężarek jest j...

Urządzenia bezpieczeństwa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Urządzenia bezpieczeństwa Uwzględniwszy ścisłe przystosowanie przekrojów tuneli do skrajni taboru musimy rozważyć bezpieczeństwo ludzi przebywających w tunelu w związku z jego utrzyma­niem (obsługa, brygady remontowe) lub w sytuacjach awaryjnych (akcje ratownicze, ewakuacja pasażerów i użytkowników...

Urządzenia załadowawczo przeładowawcze

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Urządzenia załadowawczo przeładowawcze Załadunek urobku na środki transportu staje się bardzo ważnym problemem wów­czas, gdy mamy do czynienia z masowym odspajaniem górotworu, np. metodą strzało­wą. Sprawne usunięcie urobku ma decydujący wpływ na wykonane w porę zabezpie­czenie wyrobiska i przygoto...

Uskoki

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Uskoki Uskoki to rezultat wzajemnego przemieszczenia rozerwanego masywu skalnego w pionie lub poziomie, bądź w obydwu kierunkach jednocześnie. Do podstawowych elementów uskoku należą: płaszczyzna (rzadziej powierzchnia) rozdzielenia warstw zwana ślizgiem, skrzydła (rozdzielone części masywu), zr...

Ustroje zespolone

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Ustroje zespolone. Ustroje zespolone są konstrukcjami nośnymi tworzonymi z góro­tworu in situ w wyniku takich zabiegów jak kotwienie, torkret czy narzut betonowy lub iniekcja masywu skalnego, a nawet gruntowego. Naruszony robotami podziemny mi górotwór w wyniku zastosowanych zabiegów odzyskuje ciąg...

Warunki lokalizacji budowli podziemnych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Warunki lokalizacji budowli podziemnych Ze względu na wysokie koszty budowli podziemnych i konieczność rozwiązywania złożonych technicznie problemów ich realizacji, decyzje o uruchomieniu inwestycji mu­szą być podejmowane na podstawie szeroko zakrojonych prac studyjno-projektowych. Jedynie właściwe...

Warunki termiczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Warunki termiczne Temperatura powietrza przekraczająca 25 °C bardzo utrudnia pracę, a temperatura ponad 60 °C wręcz uniemożliwia jej wykonywanie, toteż prawidłowa ocena warunków termicznych w wyrobisku podziemnym jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa i

Wentylacja mieszana

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Wentylacja mieszana Wentylacja mieszana jest rozwiązaniem kompromisowym, bardziej skuteczna niż podłużna i tańsza niż poprzeczna. W tym systemie buduje się jeden kanał wentylacyj­ny wzdłuż budowli podziemnej przeznaczony do doprowadzania świeżego powietrza lub odprowadzania zanieczyszczonego (rys. ...

Wentylacja podłużna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Wentylacja podłużna W systemie wentylacji podłużnej wymiana powietrza odbywa się podobnie jak pod­czas przewietrzania naturalnego przez pełny przekrój budowli podziemnej wzdłuż jej osi. Ruch powietrza wymuszają nawiewno-wywiewne wentylatory umieszczone przy portalach budowli w komorach lub szybach ...

Wentylacja poprzeczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Wentylacja poprzeczna Istotnym elementem systemu wentylacji poprzecznej są dwa kanary, które należy przewidzieć w skrajni poprzecznego przekroju tunelu lub innej budowli podziemnej. Przebiegające wzdłuż całej budowli kanały są umieszczane w górnej, dolnej lub bocz­nych jej częściach. Jeden kanał je...