Urządzenia załadowawczo przeładowawcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urządzenia załadowawczo przeładowawcze - strona 1 Urządzenia załadowawczo przeładowawcze - strona 2 Urządzenia załadowawczo przeładowawcze - strona 3

Fragment notatki:

Urządzenia załadowawczo przeładowawcze
Załadunek urobku na środki transportu staje się bardzo ważnym problemem wów­czas, gdy mamy do czynienia z masowym odspajaniem górotworu, np. metodą strzało­wą. Sprawne usunięcie urobku ma decydujący wpływ na wykonane w porę zabezpie­czenie wyrobiska i przygotowanie następnego cyklu prac drążeniowych. Ładowanie urobku na wózki kolejowe, czy nawet taśmociągi jest operacją pracochłonną i często musi być wspomagane pracami ręcznymi, dotyczącymi zbierania urobku rozproszone­go lub znajdującego się poza zasięgiem urządzeń załadowawczych. Do powszechnie stosowanych mechanicznych urządzeń załadowawczych należą różnego rodzaju łado­warki lub koparki. Do robót podziemnych najczęściej wykorzystuje się ładowarki zasięrzutne lub zgarniarki. Ładowarka zbiera urobek i przerzuca go do wozu transportowego lub na taśmociąg przeładowawczy, a następnie na środki transportowe (rys. 11.5). Zgarniarka nasuwa urobek na taśmociąg, który przenosi go na inny transport lub bez­pośrednio na wysypisko.
Ważnym elementem procesu transportowego jest przeładunek urobku, materiałów lub elementów budowlanych. Można stosować bezpośredni przeładunek z jednego ro­dzaju transportu na inny, ale wówczas poszczególne środki transportu muszą być sprzę­żone bardzo dokładnie, a ich rodzaj powinien być zgodny, adekwatny, czyli transport ciągły np. taśmowy musi przeładowywać urobek na inny taśmociąg, ponieważ bezpo­średnie ładowanie wozów byłoby związane z koniecznością wprowadzenia dodatko­wych operacji ich podstawiania czy przesuwania. Bardziej korzystny układ przeładun­kowy będzie wówczas, gdy jeden rodzaj transportu od drugiego rozdzielają urządzenia przeładowawcze silosy lub pojemniki, w których można niezależnie gromadzić pewien zapas urobku i niezależnie go wyładowywać na nowe środki transportu. W takiej sytu­acji mamy zapewnioną płynność procesów transportowych niezależnie od rodzaju po­szczególnych elementów systemu. Przeładunek pojemników z materiałami budowla­nymi oraz prefabrykatów jest zagadnieniem bardziej złożonym, ponieważ wymaga urzą­dzeń dźwigowych. Do tego celu używa się wiec podnośników szynowych lub suwnic, które przeładowują ładunki lub dostarczają je bezpośrednio na miejsce wbudowania. W systemie dużych robót podziemnych lub odkrywkowych stosuje się ciężki sprzęt bu­dowlany - koparki, ładowarki, dźwigi, suwnice bramowe itd.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz