Podstawy budownictwa podziemnego

note /search

Beton

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2275

Beton Beton. Do wykonania budowli podziemnych używane są betony o bardzo wysokich klasach przygotowanych na bazie wysokiej jakości cementów i kruszyw. Najczęściej wykorzystuje się cementy glinowe lub hutnicze, które odznaczają się zwiększoną od­p...

Bloki betonowe i żelbetowe

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1239

Bloki betonowe i żelbetowe. Zasadniczą zaletą prefabrykatów jest możliwość na­tychmiastowego wykorzystania nośności obudowy po jej zmontowaniu, co znacznie przyspiesza budowę obiektu podziemnego w porównaniu z mokrą technologią betonowych konstrukcji monolitycznych. Podział obudowy na bloki może by...

Budowa ścian szczelinowych

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1351

Budowa ścian szczelinowych Ściany szczelinowe są wykonywane pod osłoną zawiesiny iłowej (bentonitu). Wy­kop o szerokości odpowiadającej grubości ściany konstrukcji podziemnej wykonuje­my na ograniczonej długości rzędu 6 m i wypełniamy z...

Budowa geologiczna masywu

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

Budowa geologiczna masywu Szczególnie złożoną, budową odznacza się górna część planety Ziemi zwana skoru­pą ziemską o grubości około 40 km. Z kolei górna część skorupy ziemskiej, w której prowadzone są roboty ziemne i podziemne, ulegała dalszemu zróżnicowaniu w ciągu wielu epok geologicznych. Zmian...

Budowa sztolni

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 917

Budowa sztolni Najbardziej korzystne wymiary sztolni w świetle jej obudowy mieszczą się w gra­nicach: wysokość 2-3 m, szerokość 1-3,5 m. Wynikają one z niezbędnej przestrzeni zapewmajacej bezpieczną pracę ludzi i sprzętu technicznego związanego z realizacją budowli podziemnej - transportem, maszyna...

Budowa tarczy

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

Budowa tarczy Na ogół tarcza jest segmentem rury o średnicy od 2 do 12 m składającym się z trzech pierścieni podstawowych (rys. 10.16): • noża, czyli pierścienia w czołowej części tarczy przystosowanego do urabiania górotworu, • pierścienia oporowego, spełniającego rolę nośnej konstrukcji obudowy...

Charakterystyka budownictwa podziemnego w rozwoju historycznym

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 385

Charakterystyka budownictwa podziemnego w rozwoju historycznym Na tle niezwykle ciekawego rysu historycznego budownictwa podziemnego można wyróżnić kilka jego charakterystycznych cech: • chłonność kapitałową zarówno ze względu na nakłady finansowe, materiałowe, pracę ludzi i sprzętu, jak i ze wzgl...

Ciśnienie górotworu na konstrukcję podziemną

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

Ciśnienie górotworu na konstrukcję podziemną W rozwiązywaniu praktycznych problemów budownictwa podziemnego stosuje się różne hipotezy oceny ciśnienia, jakie wywiera masyw gruntowy lub skalny na konstruk­cję podziemną. Założenia do tych hipotez wynikały najczęściej z praktycznych lub mo­delowych ob...

Ciśnienie górotworu nawodnionego i uwarstwionego

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Ciśnienie górotworu nawodnionego i uwarstwionego Uwzględnienie w obciążeniach konstrukcji podziemnych oddziaływania wody jako elementu górotworu nie sprawia na ogół większego problemu, gdy wykonujemy bu­dowle wodoszczelne. Wówczas możemy uwzględnić dwa rodzaje oddziaływania: • wypór wody zmniejsza...

Ciśnienie na ściany wykopu szczelinowego

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Ciśnienie na ściany wykopu szczelinowego. Szczególnym rodzajem wykopów są wąskie bardzo głębokie wykopy pod ścianki szczelinowe wykony­wane odcinkami w gruncie nawodnionym (rys. 6.79). Ich pionowe skarpy są stabilizowane zawiesiną iło­wą, której podwyższony ciężar objętościowy równo­waży ciśnienie ...