Bloki betonowe i żelbetowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bloki betonowe i żelbetowe - strona 1 Bloki betonowe i żelbetowe - strona 2 Bloki betonowe i żelbetowe - strona 3

Fragment notatki:

Bloki betonowe i żelbetowe.
Zasadniczą zaletą prefabrykatów jest możliwość na­tychmiastowego wykorzystania nośności obudowy po jej zmontowaniu, co znacznie przyspiesza budowę obiektu podziemnego w porównaniu z mokrą technologią betonowych konstrukcji monolitycznych. Podział obudowy na bloki może być bardzo zróżnicowany w za­leżności od różnych czynników technicznych. Mogą to być drobne bloki betonowe (betonity) zbliżone z różnych względów do ciosów kamien­nych, średniej wielkości bloki żelbetowe porów­nywalne z wymiarami tubingów i wielkowymia­rowe fragmenty konstrukcji podziemnych, jak bloki ścienne, płyty lub sklepienia stropowe (rys. 5.17 i 5.18). Prefabrykowane bloki dają więc dodatkowe możliwości techniczne w zakresie optymalizacji budowy konstrukcji podziemnych. Drobne betonowe bloki są na przykład łączone na zasadzie ich zaklinowania lub zazębiania się wpustów. Ukształtowana z nich obudowa według linii ciśnień jest zdolna przenieść dowolnie duże naprężenia ściskające natychmiast po zmontowa­niu obudowy. Obudowę taką można wykonać w bardzo trudno dostępnych wyrobiskach bądź wykopach z zastosowaniem tzw. małej mecha­nizacji robót Bloki o średnich wymiarach mu­szą być zbrojone nie tylko ze względu na ich nośność, ale także ze względu na ich transport, składowanie i montaż. Zwiększając wymiary bloków, musimy przeanalizować czy będą one tworzyły zaklinowany układ o dłuższym obrysie zewnętrznym, a krótszym wewnętrznym, czy też różnica ta jest na tyle mara, że może nastąpić wzajemny przesuw bloków. Bloki o dużych wymiarach wymagają już połą­czeń styków bolcami, śrubami albo betonem monolitycznym (rys. 5.19). Połączenia mogą służyć jako elementy montażowe lub nośne. Odpowiednia konstrukcja styków może zmniejszyć wady obudowy prefabrykowanej, ale ich nie wyeliminuje. Styki są najsłabszym ogniwem tego typu obudowy i źródłem wodoprzepuszczalności mimo róż­nych rodzajów uszczelnień. Jedynie próby sklejania prefabrykatów rokują nadzieje na całkowicie skuteczne rozwiązanie ich połączeń. Jak na razie duży koszt kleju uniemoż­liwia powszechne zastosowanie takiego rozwiązania. Im większe prefabrykaty, tym większy stopień mechanizacji robót jest potrzebny, aby montaż obudowy przebiegał sprawnie i wydajnie. Duża mechanizacja jest możliwa przy dużym dostępie do frontu robót, np. w metodzie odkrywkowej lub podczas montażu całych fragmentów ścian i płyt stropowych irvs. 5.201.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz