Beton

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Beton - strona 1 Beton - strona 2

Fragment notatki:

Beton
Beton. Do wykonania budowli podziemnych używane są betony o bardzo wysokich klasach przygotowanych na bazie wysokiej jakości cementów i kruszyw. Najczęściej wykorzystuje się cementy glinowe lub hutnicze, które odznaczają się zwiększoną od­pornością na agresywne środowisko wodne, a także wykazują przyspieszony proces wią­zania, co czyni je odpowiednim materiałem na potrzeby budownictwa podziemnego. Jako kruszywa używa się tłucznia lub klińca bazaltowego również spełniającego wy­magania nośności i odporności konstrukcji podziemnych. Monolityczna, dobrze zagęszczona konstrukcja betonowa jest stosunkowo mało wodoprzepuszczalna tym bardziej, gdy jest wykonana w postaci sklepienia o obrysie linii ciśnień i poddana jest bardzo dużym naprężeniem ściskającym, wynikającym z ciśnienia górotworu. Wykonanie obu­dowy betonowej można w pełni zmechanizować, co spowodowało, że beton zdecydo­wanie wyparł kamień i cegłę z zastosowania w masywnych konstrukcjach podziem­nych.
Najistotniejszą wadą betonu jest długi okres wiązania i dojrzewania do pełnej jego wytrzymałości. Jest to szczególnie niekorzystny czynnik w przypadku budowy obiek­tów metodami podziemnymi, kiedy ciśnienie górotworu obciąża obudowę już od mo­mentu jej formowania w deskowaniach, zdjęcie szalowania zaś będzie możliwe dopie­ro po uzyskaniu przez beton pełnej stuprocentowej nośności. Wiele renomowanych firm poszukuje i podejmuje próby wdrażania bardziej efektownych technologii betonu. Są wprowadzane dodatki do cementu przyspieszającego jego wiązanie lub uszczelniające beton. Opracowuje się nowe technologie, np. prasowanie, próżniowanie, podgrzewa­nie betonu albo nowe jego rodzaje, jak plastobeton, fibrobeton itp.
Beton prasowany można łatwo zastosować w metodzie tarczowej, w której mamy io dyspozycji prasy hydrauliczne o bardzo dużym udźwigu. Podawana prawie sucha nieszanka betonowa może być dodatkowo poddana w szalunkach próżniowaniu i ogrze­waniu, a następnie ulega procesowi intensywnego prasowania, co znacznie przyspie­sza narastanie nośności betonu, a także zwiększa w istotny sposób jego wodoszczel­ność. W technologii tej można wykorzystać również szybkosprawny cement ekspansyw­ny, rozszerzający się w procesie wiązania, co dodatkowo może wpłynąć na uszczelnienie betonu czy skrócić czas jego dojrzewania, a nawet spowodować wstępne sprężenie ści­skające.
Plastobeton jest nowym rodzajem betonu, w którym materiałem wiążącym kruszy­wo są żywice syntetyczne, Czas wiązania i twardnienia tego typu betonu można regu­lować dowolnie, przystosowując go do potrzeb technologicznych budowy. Wytrzyma­łość plastobetonu przekracza znacznie nośność betonu tradycyjnego. Jest on również o wiele bardziej wodonieprzepuszczatny. Niestety jego koszty są zbyt duże przy obe­cnych wysokich cenach żywic. Oprócz tego nie jest do końca rozpoznany czas starze­nia się plastobetonu jako tworzywa pochodzenia częściowo organicznego. Z kolei fi­brobeton - to beton klasyczny z domieszką włókien stalowych bądź z tworzyw sztucz­nych, np. szklanych. Ze względu na bardzo dużą wytrzymałość włókien na rozciąganie otrzymujemy materiał o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie. Fibro­beton staje się materiałem bardziej plastycznym o charakterystyce zbliżonej do stali zbrojeniowej. Jego zalety są wiec wyraźne, a powszechne wdrożenie będzie możliwe po obmżeniu kosztów włókna i udoskonaleniu technologii przygotowania betonu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz