Wentylacja poprzeczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wentylacja poprzeczna - strona 1 Wentylacja poprzeczna - strona 2 Wentylacja poprzeczna - strona 3

Fragment notatki:

Wentylacja poprzeczna
Istotnym elementem systemu wentylacji poprzecznej są dwa kanary, które należy przewidzieć w skrajni poprzecznego przekroju tunelu lub innej budowli podziemnej. Przebiegające wzdłuż całej budowli kanały są umieszczane w górnej, dolnej lub bocz­nych jej częściach. Jeden kanał jest przeznaczony do doprowadzania świeżego, a drugi - do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza, W kanale ze świeżym powietrzem panuje nadciśnienie w wyniku podłączenia wentylatorów tłoczących, a w kanale z za­nieczyszczonym -podciśnienie jako rezultat działania wentylacji ssącej. Przez otwory nawiewne lub wywiewne, rozstawione równomiernie wzdłuż tunelu, powietrze świeże wpływa do jego wnętrza, a zanieczyszczone - do kanału odprowadzającego. W tunelu mamy więc poprzeczny, lokalny przepływ powietrza, a w kanałach - podłużny, który może osiągać znacznie większe prędkości około 10 m/s (rys. 4.13).
Poprzeczny ruch powietrza może się odbywać w dwóch kierunkach: z dołu do góry lub z góry w dół. Naturalny kierunek - to ruch z dołu ku górze ze względu na różnicę ciśnień i ogrzewania się powietrza gazami spalinowymi. Mając na względzie niskie po­łożenie, tuż nad jezdnią rur wydechowych u większości pojazdów, musimy się liczyć z tym, że unoszące się do góry spaliny spowodują maksymalne zanieczyszczenie po­wietrza na wysokości 1-2 m, a więc na wysokości okien pojazdów. Jest to zjawisko niekorzystne. W tym przypadku bardziej korzystny byłby ruch powietrza z góry ku do łowi, gdyż wówczas spaliny byłyby natychmiast po wydzieleniu zasysane do kanału wraz z zanieczyszczonym powietrzem. Zmiana kierunku przepływu powietrza wyma­gałaby jednak bardzo dużej różnicy ciśnień, czyli dużego wzrostu nadciśnienia i znacz­nego obniżenia podciśnienia w odpowiednich kanałach wentylacyjnych. Wskaźniki ci­śnieniowe są ściśle związane ze wzrostem zapotrzebowania energetycznego danego systemu, a zatem ze znacznym wzrostem kosztów eksploatacyjnych. Taki system jest stosowany rzadko, w wyjątkowych przypadkach (rys. 4.14).
Najważniejsze zalety wentylacji poprzecz­nej to:
• jednoczesna, równomierna wymiana po­wietrza na całej długości budowli podziemnej,
• powolny, poprzeczny ruch powietrza umożliwiający lokalizację pożarów i nie wy­wołujący przeciągów charakterystycznych dla wentylacji podłużnej,
• bezkolizyjny przepływ powietrza zarów­no w razie jednokierunkowego, jak i dwukie­runkowego ruchu pojazdów,
♦ możliwość wydalania zanieczyszczonego powietrza w dowolnych ilościach natych­miast w miejscu pojawienia się spalin.
Zasadniczą wadą tego typu wentylacji są bardzo wysokie koszty jej budowy i eks­ploatacji, dlatego stosuje się ją tylko w warunkach dużych zanieczyszczeń powietrza, na przykład w tunelach samochodowych o bardzo intensywnym ruchu pojazdów. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz