Wentylacja mieszana

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wentylacja mieszana - strona 1 Wentylacja mieszana - strona 2

Fragment notatki:

Wentylacja mieszana
Wentylacja mieszana jest rozwiązaniem kompromisowym, bardziej skuteczna niż podłużna i tańsza niż poprzeczna. W tym systemie buduje się jeden kanał wentylacyj­ny wzdłuż budowli podziemnej przeznaczony do doprowadzania świeżego powietrza lub odprowadzania zanieczyszczonego (rys. 4.15). Rolę drugiego kanaru spełnia w tym przypadku cały przekrój budowli. Ze względu na znacznie większy przekrój budowli niż kanału (co najmniej trzykrotnie) szybkość przepływu powietrza dochodząca w ka­nale do 10 m/s w budowli osiąga wartość nie przekraczającą 3,5 m/s, czyli wartość, która nie grozi przeciągami. W przypadku dostarczania świeżego powietrza kanałem jest ono równomiernie rozprowadzane wzdłuż tunelu przez odpowiednio rozmieszczo­ne otwory nawiewne, powietrze zanieczyszczone przepływa niestety przez całą jego długość i wędruje wraz z pojazdami, podobnie jak w systemie wentylacji podłużnej. Odprowadzając zanieczyszczone powietrze kanałem, przechwytujemy je otworami wyciągowymi prawie natychmiast w miejscu wydzielających się spalin, a powietrze świeże przepływa wzdłuż tunelu, co z reguły nie gwarantuje jego równomiernego roz­prowadzenia. W celu poprawienia przepływu powietrza w tunelu można instalować dodatkowe wentylatory przyspieszające jego prędkość.
W systemie mieszanym pozostaje również do rozwiązania problem rozmieszczenia otworów nawiewu lub wyciągu w układzie poprzecznym tunelu. Podobnie jak w syste­mie wentylacji poprzecznej krążenie powietrza dół — góra może być zgodne z natural­nym ciągiem i wówczas nawet umiarkowanie mała różnica ciśnień jego sprężania i roz­prężania będzie wystarczająca, aby podtrzymać jego cyrkulację. Nieco bardziej złożo­ny będzie przypadek, jeśli zechcemy odwrócić naturalny proces krążenia powietrza, np. w celu przechwycenia zamieszczonego powietrza wraz ze spalinami w dolnej części tunelu. Musimy wtedy zmienić kierunek przepływu cieplejszego powietrza nie ku górze, lecz ku dołowi, co będzie możliwe przy bardzo dużej różnicy ciśnień sprężanego po­wietrza świeżego w tunelu, a rozprężanego, zanieczyszczonego w kanale wentylacyj­nym. System wentylacji mieszanej łatwo więc przystosować do średnich kosztów za­równo inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz