Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska - strona 11

Sztywność belki spękanej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Sztywność belki spękanej Charakterystyczną cechą elementu belkowego jest zginanie, które prowadzi do wy­tężenia w strefach jego rozciągania. Jest to szczególnie niekorzystne w przypadku góro­tworu jako miejscowego materiału konstrukcyjnego, który na ogół zawiera pierwotne szczelinny, a jego wytrzym...

Teoria konstrukcji podziemnych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Teoria konstrukcji podziemnych Rozpatrując układ konstrukcyjny: obudowa-górotwór musimy korzystać z dwóch działów mechaniki — mechaniki budowli i mechaniki górotworu - z wyraźnym wskazaniem na ten dział, w którym tkwią bardziej wiarygod­ne możliwości określenia stanu

Transport pionowy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Transport pionowy O sprawności całego ciągu najczęściej decyduje wydajność transportu pionowego, dlatego wymaga on dokładnej analizy i właściwego przystosowania do potrzeb budo­wy czy eksploatacji obiektu. W fazie budowy szybu stosuje się linowe wyciągi kubło­we lub skipowe. Najczęściej wykorzystuj...

Transport poziomy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Transport poziomy Ze względu na bardzo duże możliwości wybór właściwego, trafnego systemu transpor­tu poziomego nie jest sprawą łatwą Z jednej strony musimy dążyć do sprawnego niezawod­nego przewozu urobku, materiałów budowla­nych i prefabrykatów, z drugiej zaś - zapew­nić bezpieczeństwo i bezkoliz...

Tubingi żelbetowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1246

Tubingi żelbetowe Tubingi żelbetowe projektuje się na wzór metalowych, jako elementów zamiennych o mniejszym zużyciu metali. Są one przystosowane do technologii montażu tubingów metalowych i jako oszczędniejsze są wbudowywane na odcinkach tuneli wykonywa­nych w dobrych warunkach geotechnicznych, w ...

Tubingi żeliwne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

Tubingi żeliwne Obudowa składana z tubingów żeliwnych ma zwykle kształt pier­ścieni lub łuków kołowych połączonych w jedną ciągłą rurę lub sklepienie dzięki cze­mu technologia ta nazywana jest też rurowaniem. Tubingi jako elementy są wykony­wane w postaci łukowych korytek bądź kasetonów o wymiarach...

Tunele hydrotechniczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Tunele hydrotechniczne Tunele hydrotechniczne. Wymiary i kształt przekroju poprzecznego tunelu hydro­technicznego są funkcją ilości i warunków przepływu wody. Ze względów hydraulicz­nych najkorzystniejszy przekrój powinien mieć możliwie mały obwód w odniesieniu do jego powierzchni. Gwarantuje to mi...

Tunele samochodowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Tunele samochodowe Tunele samochodowe. Mniej jednoznacznie jest określona skrajnia tuneli drogo­wych. Jest ona na ogół dowiązywana do poboczy jezdni, najczęściej chodników, które ograniczają niebezpieczne zbliżenie się taboru samochodowego

Układ podłużny tuneli

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Układ podłużny tuneli Podłużny układ budowli podziemnej, zwłaszcza tuneli, zależy od wielu czynników, wśród których można wymienić takie, jak : • przebieg trasy komunikacyjnej, • wymagania eksploatacyjne użytkownika budowli, • wybór optymalnych warunków geologicznych i hydrogeologicznych posadow...

Urabianie górotworu metodą strzałową

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281

Urabianie górotworu metodą strzałową Urabianie górotworu metodą strzałową polega na rozdrobnieniu skał za pomocą bar­dzo wysokiego ciśnienia gazów wybuchowych i gwałtownego wzrostu temperatury w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej w materiałach wybuchowych. Znane są dwa podstawowe procesy niszcze...