Ustroje zespolone

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustroje zespolone - strona 1 Ustroje zespolone - strona 2

Fragment notatki:

Ustroje zespolone.
Ustroje zespolone są konstrukcjami nośnymi tworzonymi z góro­tworu in situ w wyniku takich zabiegów jak kotwienie, torkret czy narzut betonowy lub iniekcja masywu skalnego, a nawet gruntowego. Naruszony robotami podziemny mi górotwór w wyniku zastosowanych zabiegów odzyskuje ciągłość i zaczyna praco­wać jako ustrój nośny współpracujący z kotwiami lub powłoką konstrukcyjną. Podsta­wowym elementem zabezpieczającym zdolność przenoszenia obciążeń jest taka redy­strybucja sił wewnętrznych, aby w konstrukcji zespolonej wystąpiło mimośrodowe ści­skanie lub ściskanie jednoosiowe. Wydzieloną część górotworu coraz wyraźniej zacznie otaczać strefa naruszona, w której proces degradacji skał, a przede wszystkim redy­strybucja naprężeń przebiega podobnie jak w przypadku klasycznej konstrukcji budowla­nej (rys. 7.7). Schematem konstrukcji zespolo­nej jest masywny ustrój nośny o dowolnej ge­ometrii pręta konstrukcyjnego, od belek zaczy­nając, przez prostokątne układy ramowe lub skrzynkowe czy krzywoliniowe łuki lub skle­pienia, a na zamkniętych pierścieniach koń­cząc. W sztywnych konstrukcjach nie uwzglę­dnia się odporu, a ich obciążeniem jest prze­widywane ciśnienie pionowe, boczne i spągo­we. Stosownie do tych obciążeń należy dobrać parametry obudowy, np. układ, długość i naciąg kotwi, liczba i grubość nakładanych warstw torkretu lub narzutu betonowego, zasięg pła­szcza iniekcyjnego itp.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz