Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska - strona 13

Wewnętrzne odwodnienie budowli

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Wewnętrzne odwodnienie budowli Wewnętrzne odwodnienie budowli podziemnych wykonuje się niezależnie od stop­nia zewnętrznych zabezpieczeń przeciwwodnych. Zadaniem takiego odwodnienia jest ujęcie i odprowadzenie wszelkich wód niezależnie od ich pochodzenia. W tunelach kolejowych podstawowym elementem...

Współczynnik odporu górotworu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Współczynnik odporu górotworu. Odpór górotworu spełnia ważną, po2ytywnąrolę w pracy statycznej konstrukcji podziemnych, dlatego ocena jego wielkości ma duże zna­czenie w procesie racjonalnego projektowania tych konstrukcji. Określenie współczyn­nika odporu jest jednak zadaniem złożonym, ponieważ po...

Współpraca konstrukcji z górotworem

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

Współpraca konstrukcji z górotworem Rozważmy dwa skrajne przypadki naruszenia pierwotnego stanu naprężenia góro­tworu spowodowane robotami podziemnymi; • całkowite naruszenie nadkładu wskutek wykonywania budowli podziemnej meto­dą odkrywkową na m...

Wykończenie budowli podziemnych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Wykończenie budowli podziemnych Podstawową cechą wykończenia budowli podziemnych powinna być jego trwałość i odporność na agresywne z reguły środowisko, w którym budowla pozostaje w bardzo długim okresie jej intensywnej eksploatacji. Chodzi o to, aby unikać konieczności na­praw i remontów budowli, ...

Wykonanie obudowy stałej w metodzie berlińskiej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

Wykonanie obudowy stałej w metodzie berlińskiej Wykonanie obudowy stałej. Przed przystąpieniem do wzniesienia konstrukcji podziemnej przygotowujemy podłoże wykopu. Chodzi przede wszystkim o jego wy­równanie i zabezpieczenie przed wodami opadowymi...

Wykonanie obudowy stałej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Wykonanie obudowy stałej W metodach górniczych obudowę stałą wykonujemy najczęściej jako masywną kon­strukcję sklepioną murowaną lub betonową. Deskowanie sklepienia spoczywa na tym­czasowych konstrukcjach nośnych - krążynach. Zewnętrzny obrys krążyny musi do­kładnie odpowiadać wewnętrznemu obrysowi...

Wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

Wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych Najprostszy i najstarszy sposób realizacji budowli podziemnej na małej głębokości polega na wykonaniu wykopu pod całą budowlę i posadowieniu jej na jego dnie. Na otwartym, dostępnym terenie wykonujemy wykopy ze skarpami nachylonymi w grani­cach 1:1,5 w luźnyc...

Wyposażenie wyrobiska

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Wyposażenie wyrobiska Każde wyrobisko, a szczególnie podziemne musi być odpowiednio odwodnione, przewietrzane i oświetlone, tak aby ludzie nie byli narażeni na choroby czy wypadki podczas pracy z powodu zanieczyszczeń gazowych, śliskich nawierzchni, niedostatecz­nie oświetlonych miejsc pracy itp. W...

Wytrzymałościowa charakterystyka górotworu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

Wytrzymałościowa charakterystyka górotworu Górotwór - jak wynika z podanej na wstępie definicji i jego geologicznego opisu-jest jednym z najbardziej złożonych ośrodków, jakim zajmuje się mechanika. Toteż jego charakterystyka wytrzymałościowa musi być ukierunkowana na te potrzeby, jakie chce­my osią...

Wzmocnienie i uszczelnienie obudowy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Wzmocnienie i uszczelnienie obudowy Wzmocnienie lub uszczelnienie obudowy jest zabiegiem, który może być zastoso­wany w bardzo różnych sytuacjach, jakie mogą pojawić się w czasie drugiego okresu eksploatacji budowli podziemnej. Mogą pogorszyć się warunki pracy obudowy, na przy­kład, na skutek osłab...