Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska - strona 14

Zabezpieczenia przeciwwodne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Zabezpieczenia przeciwwodne Wyrobisko każdej budowli podziemnej, szczególnie wykonane w górotworze nawo­dnionym, stanowi zbiornik lub dren zbierający wodą z najbliższego otoczenia. W związ­ku z tym powstaje jeden z najpoważniejszych i najtrudniejszych problemów budow­nictwa podziemnego - problem na...

Zaburzenia o charakterze punktowym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Zaburzenia o charakterze punktowym Do tego typu zaburzeń zalicza się intruzje i kawerny. Intruzje są wtrąceniami materiałów obcych w pierwotne warstwy skal­ne. Materiały te mogą pochodzić albo z działalności wulkanicznej, np. intruzje bazal­towe, albo tworzyć się w procesie wypierania plastycznych ...

Zagrożenia gazowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Zagrożenia gazowe Ważnym elementem rozpoznania terenu jest analiza masywu, zwłaszcza skalnego, pod kątem występowania w nim gazów szkodliwych dla otoczenia, a szczególnie dla zdrowia ludzi przebywających w zanieczyszczonym środowisku. Do gazów najczęściej występujących w górotworze należą dwutlenek...

Zaleganie wód podziemnych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Zaleganie wód podziemnych Studia hydrogeologiczne powinny dostarczyć informacji z jednej strony o pocho­dzeniu, zasięgu, warunkach zalegania, składzie i przepływie wód podziemnych, z dru­giej zaś o hydrogeologicznych właściwościach masywu, jego przepuszczalności, wodochłonności, odsączalności, wodo...

Zamrażanie górotworu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1939

Zamrażanie górotworu. Zamrożenie górotworu jest możliwe przy dostatecznie du­żym jego nawodnieniu. Głównym czynnikiem stabilizacji górotworu jest w tym przy­padku zamrożenie wody, toteż metoda ta znajduje zastosowanie w każdym górotworze i w dowolnym reżimie zalegania czy przepływu wody. Podstawowym...

Zasady działania tarczy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Zasady działania tarczy Tarcza jest urządzeniem przystosowanym do cyklicznego procesu budowy obiektu podziemnego. Podstawowy cykl metody tarczowej składa się z następujących etapów: • przygotowania wyrobiska, obejmującego urabianie górotworu, załadunek urobku i jego transport poza przednią część t...

Zasady urabiania górotworu. Maszyny i narzędzia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1099

Zasady urabiania górotworu Maszyny i narzędzia Duże zróżnicowanie metod drążenia wyrobisk podziemnych oraz wykopów wyma­ga właściwego doboru maszyn przystosowanych do urabiania różnorodnego górotwo­ru i manewrowania w ograniczonej przestrzeni, często zabudowanej obudową tymcza­sową. Najczęściej są ...

Zastosowanie metody elementów skończonych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 273

Zastosowanie metody elementów skończonych Częstą przyczyną kłopotów w obliczeniach statycznych konstrukcji podziemnych jest ich duża sztywność jako konstrukcji prętowych i współpraca z przylegającym do nich górotworem jako ośrodkiem o określonej, często znacznie większej sztywności niż sztywność sa...

Zastosowanie pali

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

Zastosowanie pali Palisady wykonywane z pali wierconych typu Benoto lub formowanych w gruncie iniekcją strumieniową mogą tworzyć albo ściany budowli podziemnej albo trwale, sku­teczne zabezpieczenie ścian wykopu. Pale tworzące ciągłą ścianę obudowy wymagają precyzyjnej techniki ich wykonawstwa i od...

Zastosowanie sprężonego powietrza

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Zastosowanie sprężonego powietrza Zadaniem sprężonego powietrza jest powstrzymanie dopływu wody do wyrobiska podziemnego zabezpieczonego tarczą, lub innym rodzajem obudowy stałej czy tymcza­sowej. Podwyższone ciśnienie jest utrzymywane przede wszystkim w czołowej części wyrobiska, gdzie odbywa się ...