Wykończenie budowli podziemnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykończenie budowli podziemnych - strona 1 Wykończenie budowli podziemnych - strona 2

Fragment notatki:

Wykończenie budowli podziemnych
Podstawową cechą wykończenia budowli podziemnych powinna być jego trwałość i odporność na agresywne z reguły środowisko, w którym budowla pozostaje w bardzo długim okresie jej intensywnej eksploatacji. Chodzi o to, aby unikać konieczności na­praw i remontów budowli, ponieważ są one nie tylko kłopotliwe w warunkach ograni­czonej przestrzeni, ale także bardzo kosztowne i ewidentnie zakłócającej normalną eks­ploatację. Z prawidłowym wykończeniem budowli podziemnej wiążą się również ta­kie elementy, jak:
* nieścieralność wykończonej powierzchni, aby uniknąć zapylenia budowli,
■ powierzchnia budowli nie powinna pochłaniać Światła, ale nie powinna go rów­nież odbijać, aby wyeliminować możliwość oślepiającego odblasku,
• wnętrze budowli należy uodpornić na powstawanie i rozchodzenie się hałasu,
■ powierzchnia musi być gładka, łatwa do zmywania, przewietrzania i osuszania Dodatkowe wymagania są stawiane nawierzchniom budowli podziemnych. Należą
do nich:
• duża nośność, aby /.minimalizować zużycie nawierzchni i unikać zbyt częstej wy­miany,
■ właściwa przyczepność kół pojazdów w tunelach samochodowych, a eliminowa­nie śliskich nawierzchni w przejściach podziemnych czy na stacjach metra,
* zapewnienie szybkiego, skutecznego spływu wody z nawierzchni do kanałów odwa­dniających, aby nie tworzyły się lokalne kałuże utrudniające korzystanie z budowli.
Często używanym materiałem wykończeniowym są płytki glazurowe, kamienne, rzadziej żeliwne lub ze specjalnych tworzyw, a także cegła i kamienne ciosy licowe. Dobrym wykończeniem może być dobrej jakości surowy beton lub skała naturalna z odpowiednio przygotowaną powierzchnią licową. Niektóre reprezentacyjne budowle podziemne są wykańczane bardzo bogatym wystrojem marmurów, rzeźb, mozaik itp. Do takich należą niewątpliwie stacje centralnych linii metra moskiewskiego i są nie­jednokrotnie tematem dyskusji niecelowości takich rozwiązań. Wykończenie wewnętrzne budowli podziemnej nie może jednak być prymitywne, ponieważ budowla podziemna jest często świadectwem trwałych nowoczesnych rozwiązań technicznych. Na pewno nie jest dopuszczalne budowanie prymitywnych nawierzchni, które wyma­gałyby powtarzających się napraw lub powodowały zapylenie, hałas czy poślizg poja­zdów. Szczególną uwagę należy zwrócić na intensywnie eksploatowane nawierzchnie szynowe i drogowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz