Nawierzchnia drogowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nawierzchnia drogowa - strona 1 Nawierzchnia drogowa - strona 2 Nawierzchnia drogowa - strona 3

Fragment notatki:

Nawierzchnia drogowa. W tunelach samochodowych i przejściach podziemnych są stosowane nawierzchnie o niewielkiej grubości, aby nie zajmować zbyt dużego prze­kroju w obrębie wnętrza budowli, ale muszą one sprostać dużemu intensywnemu ich obciążeniu. Ma to szczególne znaczenie, gdy pod jezdnią znajdują się kanały wentyla­cyjne (rys. 4.22), wówczas dobrze zaprojektowana konstrukcja jezdni może rzutować na racjonalne rozwiązania układu poprzecznego budowrli podziemnej. Na dobrze przy­gotowanym podłożu lub racjonalnej konstrukcji układa się zwykle wielowarstwową nawierzchnię drogową, na przykład:
• podkład betonowy 20 cm i warstwę asfaltobetonu 3-4 cm,
• podkład betonow7 10 cm i nieścieralną płytę betonową 15-17 cm,
• podkład betonowy 10 cm i płytki żeliwne najczęściej o wymiarach 30*30 cm.
Najczęściej spotykany jest pierwszy typ nawierzchni. Wugowiecznością i dobrą przy­czepnością kół charakteryzuje się trzeci typ, ale nawierzchnia tego typu przyczynia się do spotęgowania hałasu i nie można jej stosować w warunkach zagrożenia ekologicz­nego. W układzie poprzecznym nawierzchnie drogowe są zwykle wyprofilowane łuko­wo, co zapewnia ich odwodnienie i odprowadzenie wody do kanałów pod chodnikami bezpieczeństwa (rys 4.22).
W przejściach podziemnych nawierzchnie odgrywają szczególną rolę dla bezpie­czeństwa ruchu przechodniów. Przede wszystkim nie mogą one być śliskie, zwłaszcza w okresie opadów, a szczególnie w warunkach temperatur ujemnych i możliwości two­rzenia się gołoledzi. Częstym wykończeniem nawierzchni są płytki z kamienia natural­nego, ale z odpowiednio przygotowaną powierzchnią licową eliminującą możliwość poślizgu. Poszukiwane są również inne rozwiązania techniczne poprawiające bezpie­czeństwo przechodniów, na przykład podgrzewanie nawierzchni, ocieplanie lub osłona przed opadami. Wykonuje się chodniki ruchome, aby maksymalnie usprawnić ruch pie­szych.
Poszukiwania w zakresie bezpieczeństwa i efektywności ruchu zarówno pieszych, jak i pojazdów często stają się powodem odejścia od konwencjonalnych rozwiązań i tworzenie nowych koncepcji transportu pasażerskiego czy towarowego. Do takich kon­cepcji należą niewątpliwie pojazdy jednoszynowe, pociągi metra paryskiego na kolach ogumionych, przeprawa transportu samochodowego w Eurotunelu itd. Nowe rozwią­zania ruchu pojazdów będą też wymagały nowych rozwiązań nawierzchni budowli podziemnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz