Oddziaływanie pyłu na układ oddechowy człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oddziaływanie pyłu na układ oddechowy człowieka - strona 1 Oddziaływanie pyłu na układ oddechowy człowieka - strona 2 Oddziaływanie pyłu na układ oddechowy człowieka - strona 3

Fragment notatki:

DATA WYKONANIA
IMIĘ I NAZWISKO
DATA ODDANIA
WYDZIAŁ I GRUPA
GÓRNICZY
TEMAT
ZAPYLENIE
OCENA
ODDZIAŁYWANIE PYŁU NA UKŁAD ODDECHOWY CZŁOWIEKA
Rozwój nowoczesnych technologii w wielu przypadkach oprócz zasadniczego celu, jakim jest produkt finalny, daje również dodatkowy produkt niezamierzony, niejednokrotnie szkodliwy dla zdrowia pracowników. Tym produktem, jest między innymi, pył, najogólniej nazywany pyłem przemysłowym, który wytwarzany jest w czasie procesów technologicznych w kopalniach, hutach, odlewniach, koksowniach itp. Zanieczyszczenie powietrza pyłem może być przyczyną chorób zawodowych np. pylic.
Główną i najbardziej niebezpieczną drogą atakowania przez pył organizmu człowieka jest układ oddechowy. Powierzchnia pęcherzyków płucnych wynosi około 90 m2, a grubość błony pęcherzyków 1-4 μm. W związku z tym istnieją dogodne warunki przenikania pyłu do płuc.
Przy ocenie stopnia niebezpieczeństwa spowodowanego pyłem przedostającym się do organizmu przez układ oddechowy odgrywają istotną rolę, między innymi następujące czynniki:
Średnica ziaren pyłu zawartego w powietrzu, wśród których szczególnie niebezpiecznymi są ziarna

(…)

… człowieka. Czysty pył węglowy, który w warunkach przemysłowych w zasadzie nie występuje, nie powoduje zwłóknienia tkanki płucnej. W płucach powstają „złogi pyłu”, w wyniku czego zmniejsza się powierzchnia oddechowa płuc. Zapylenie powietrza określane przez podanie liczby ziaren pyłu w cm3 powietrza albo przez podanie sumarycznej masy cząstek pyłu zawartych w jednostce objętości powietrza.
Czas…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz