Prof. dr hab. Ewa Kurek

note /search

Środowisko - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

1-2 Środowisko (ogólnie): całość elementów materialnych, zjawisk i energii, od których zależy istnienie istoty żywej Środowisko oddziałujące: część środowiska ogólnego która wywiera bezpośredni wpływ na życie organizmu Środowisko abiotyczne: przyroda nieożywiona- fizykochemiczne czynniki środowis...

Odpady organiczne - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Humus- celem jest uzyskanie stosunku C/N=10. Taka subst, nie ulega już mineralizacji (w bardzo niewielkim stopniu), gdyż jest zbliżony do naturalnego. W odpadach organicznych stosunek ten znacznie odbiegają od 10: % zawartość N C/N Krew 10-14 3 Mocz 15-19 0,8 Trociny 0,9 200-511 Siano ...

Bakterie i substraty - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

LIGNINA, chociaż charakteryzuje się szerokim stos. C/N nie ma wpływu na immobilizację N i innych związków odżywczych. Rozkład ligniny przeprowadzają org. mezofilne. w fazie, która następuje po fazie termofilnej (lignina jest degradowana, a nie mine...

Mikroorganizmy - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

Przez mikroorganizmy wykorzystane mogą być tylko te substancje, które znajdują się w stanie rozpuszczalnym. Cynku może być więcej, gdyż jest mikroelementem, natomiast rtęć jest pierwiastkiem toksycznym i może być go dużo mniej. W pyłach powstających podczas obróbki materiału do kompostowania mogą b...

Oczyszczanie ścieków - wykład - Aktywność mikrobiologiczna

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1274

Aktywność mikrobiologiczna w ściekach podczas oczyszczania może być określona także metodami pośrednimi- produkcją gazów lub zdolności mikroorganizmów do redukcji soli tetrazolowych. Jakość ścieków oczyszczonych, wychodzących z oczyszczalni zależy od objętości i typu wód ich odbierających, ich zdoln...

Oczyszczanie systemów osadów czynnych - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Oczyszczanie systemów osadów czynnych: System podstawowy- proces w osadzie czynnym Procesy zmodyfikowane Procesy w osadzie czynnym: Wyróżnia się dwa procesy: utlenianie substancji organicznej tworzenie kłaczków w których biomasa mikroorganizmów stanowi 5-20%. Ad.1. Redukcja zawartości substa...

Usuwanie związków organicznych i azotu - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

Ciąg technologiczny do usuwania związków organicznych i azotu: Albo wydzielanie w komorze osadu czynnego strefy tlenowej i beztlenowej lub przeprowadzenie nitryfikacji i denitryfikacji w odrębnych bioreaktorach. Możliwe układy: I. komora napowietrzania - usunięcie C organicznego i

Osady - wykład - Metody przeróbki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Osady powstają w osadniku wstępnym Po przekompostowaniu waga zmniejsza się ok. połowy bo powstaje CO2 - połowę mniej osadu się wywozi Problemem są polisacharydy, gdyż na nich osadzają się związki organiczne i adsorbowana jest woda. Tylko 4% suchej...

Przeznaczenie osadów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Skład osadów ściekowych warunkujący ich wykorzystanie. O przeznaczeniu osadów decyduje zawartość w nich: substancji organicznych, mineralnych substancji nawożeniowych, metali ciężkich, szkodliwych i toksycznych związków organicznych, organizmów chorobotwórczych. Substancje organiczne - osady ...

Zanieczyszczenia - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Zanieczyszczenia Lotne nielotne Parowanie(ewaporacja) rozpuszczalne w H2O nierozpuszczalne w H2O Reaktywny zw gromadzenie Akumulacja-chlorowe Gromadzi się w favourable atmosferze GFCs N T 4-chlorek węgla Znika(przy odpowiednich warunkach - procesy biologiczne i znikają) 25 Rozpsuczalne w ...