Teologia moralna fundamentalna - strona 2

note /search

Fragmenty o ustanowieniu Ewangelii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Teksty mówiące o przejsciu przymierza do NT „Nowe Przymierze” wieczne, uniwersalne Fragmenty o ustanowieniu Ewangelii - „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” Mk 14,24 - „To jest bowiem moja Krew Przymierza, która bę...

Nedoskonałość moralna Starego Testamentu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Niedoskonałość moralna ST Przekleństwa i złorzeczenia np. Ps137 Nakłuwanie figurki, przeklinanie kobiety, żeby była niepłodna - nie było w tamtych czasach systemu sądowego, najczęsciej byli krzywdzeni ludzie biedni przez bogatych - biedni nie mogli im się zrewanżować inaczej niż przez

Godność i formy podważania godności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Godność Wynika z faktu stworzenia człowieka na podobienstwo Boga. Formy podważania godności -znieważenia, obelżywe słowa, poniżanie, lekceważenie, pogarda, szyderstwo -najcięższe, zaniechanie okazywania czci i szacunku Osądzanie Jeśli chcemy w sposób właściwy osądzić innych ludzi: -nie możemy mie...

Argumenty przemawiające za wielożeństwem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 385

Argumenty za wielozenstwem - chodzilo o to, aby zbudowc wieli ród, a do tego nie wystarczya jedna kobieta Ale często tylko jedna była najbardziej ukochana. Pan Bóg jest dobrym pedagogiem, zniża się do wychowanków i daje najpierw wymagania, które lud jest w stanie udzwignac. Ale jest progresywny: w...

Moralność w Piśmie Świętym Nowego Testamentu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

2. Moralność w Piśmie Świętym Nowego Testamentu W ostatnich dziesięcioleciach toczy się wiele dyskusji dotyczących podstaw moralności chrześcijańskiej. Pojawiły się liczne głosy kwestionujące fundamentalne tezy tradycyjnej teologii moralnej...

Niedoskonałości moralne Starego Testamentu.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

3. Niedoskonałości moralne Starego Testamentu . Człowiek współczesny czytając Księgi Starego Testamentu znajduje teksty opisujące okrucieństwa wojenne, przekleństwa, zemstę, wielożeństwo, czy rozwody. Na podstawie tych tekstów może odnieść...

Poglądy kwestionujące absolutny charakter norm nowotestamentalnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

2.1 Poglądy kwestionujące absolutny charakter norm nowotestamentalnych Autorzy podważający ponadczasowy zakres norm nowotestamentalnych podkreślają, że aby w sposób właściwy odczytać nakazy moralne zawarte w Biblii należy je poddać badaniom egzegetycznym. Co więcej, sama

Prawo odwetu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Prawo odwetu. „Kto zabije człowieka, musi ponieść śmierć. Kto zada ranę bliźniemu, temu mają uczynić to samo, czego on się dopuścił” (Kpł 24, 17.19). „Oko twoje nie będzie się więc litowało: życie za życie, oko za oko...” (Pwt 19,21a). Starotestamentalna zasada odwetu, postanawiająca, iż jeśli kt...

Problem norm moralnych w świetle nauczania Kościoła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Problem norm moralnych w świetle nauczania Kościoła W KO 11 Kościół stwierdza: „Ponieważ więc wszystko, co twierdzą autorzy natchnieni, czyli hagiografowie, winno być uważane za stwierdzone przez Ducha św., należy zatem uznawać, że Księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, ja...

Wojny Jahwe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

Wojny Jahwe „ Powiedział do Dawida Saul: (...) służ mi jako mąż waleczny i prowadź wojny Jahwe” (1 Sm 18, 17b). „Mojżesz rozgniewał się jednak na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wrócili z wyprawy wojennej, i przemówił do nich: zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety! A przec...