Poglądy kwestionujące absolutny charakter norm nowotestamentalnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poglądy kwestionujące absolutny charakter norm nowotestamentalnych - strona 1 Poglądy kwestionujące absolutny charakter norm nowotestamentalnych - strona 2

Fragment notatki:

2.1 Poglądy kwestionujące absolutny charakter norm nowotestamentalnych Autorzy podważający ponadczasowy zakres norm nowotestamentalnych podkreślają, że aby w sposób właściwy odczytać nakazy moralne zawarte w Biblii należy je poddać badaniom egzegetycznym. Co więcej, sama egzegeza rodzi wiele interpretacji, często nie dając rozstrzygających rozwiązań. Badania egzegetyczne zwracają uwagę na złożony kontekst historyczny danych pouczeń moralnych, które są odbiciem obowiązujących wówczas przekonań. Polecenia zawarte w Piśmie św. są skierowane do konkretnych osób lub grup ludzkich, nie mających znaczenia dla współczesności. W czasach apostolskich choć uznawano słowa Jezusa o najwyższym znaczeniu, ale ich nie przestrzegano legalistycznie. Nawet nadanie pewnych norm przez Boga nie zawsze nadaje im charakter ponadczasowy. Np. absolutna norma szabatu została zniesiona nie tylko w Nowym Testamencie, ale zdarzało się, że w Starym Testamencie ze względu na wyjątkowe okoliczności (działania wojenne) - była zawieszana. Przeciwko uznaniu absolutnego charakteru norm nowotestamentalnych przytaczane jest założenie, że to sam Chrystus jest jedyną, ostateczną i uniwersalną normą moralności. Poglądy J. Blanka Josef Blank założył, że inne są wymagania obecnych czasów od czasów biblijnych. Termin norma przeszedł do moralności ze słownictwa prawniczego i od tej pory jest nadużywany. Natomiast przykazań biblijnych w żadnym wypadku nie można nazwać normami. Dla Blanka istotne znaczenie ma kontekst historyczno-socjologiczny i poglądy filozoficzne na określenie norm moralnych. Dlatego według Blanka czysty problem norm jest zwykłą abstrakcją, nie mogą istnieć obiektywne, powszechne i ponadczasowe normy moralne. Nawet w Starym Testamencie nie istniała żadna absolutna norma moralna, bo jeśli istniały to tylko związane z przymierzem. Wreszcie pojęcia normy moralnej nie da się zastosować do Pisma św. Blank uważa, że jedyną zasadą, na której można by oprzeć system etyki nowotestamentalnej jest przykazanie miłości, które jednak nie jest normą, gdyż jak pisał św. Augustyn: miarą miłości jest miłować bez miary. Blank występuje przeciwko zbyt legalistycznemu podejściu do tekstu biblijnego.
Poglądy Grundela Zakłada, że w Biblii nie istnieją normy, które można by odnieść do przepisów prawnych. Etyka chrześcijańska opiera się na miłości powiązanej z wiarą, a wszelki nakaz w chrześcijaństwie jest zbędny (tak jak w kochającym się małżeństwie). Przepisy i grożące kary są obce chrześcijaństwu. Grundel uważa, że normy moralne w chrześcijaństwie można co najwyżej rozkazać jako ogólne sformułowane konsekwencje wiary. Według Grundela normy są zbędne dla człowieka żyjącego prawdziwie po chrześcijańsku. Nie są one pomocą, ale są wręcz szkodliwe. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz