Zagadnienia z teologii moralnej fundamentalnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3864
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia z teologii moralnej fundamentalnej - strona 1 Zagadnienia z teologii moralnej fundamentalnej - strona 2 Zagadnienia z teologii moralnej fundamentalnej - strona 3

Fragment notatki:

dr Krzysztof Kietliński. Notatka składa się z 24 stron.
SKRYPT Z TEOLOOGII MORALNEJ FUNDAMENTALNEJ WARSZAWA 2008 ks. dr Krzysztof Kietliński Zagadnienia z teologii moralnej fundamentalnej: Starotestamentalne podstawy moralności: przymierze, prawo i wybranie Problem norm moralnych w Nowym Testamencie Niedoskonałości moralne w Starym Testamencie Naruszanie godności człowieka Pomiędzy prawdą a fałszem Moralność selektywna, ascetyczna i integralna Powołanie chrześcijanina do świętości Norma ludzkiej moralności - sumienie Grzech zejściem z drogi powołania Bożego i potrzeba nawrócenia Spis treści skryptu Fundamenty starotestamentalnej moralności wybranie przymierze prawo Moralność w Piśmie Świętym Nowego Testamentu 2.1) Poglądy kwestionujące absolutny charakter norm nowotestamentalnych - poglądy J. Blanka - poglądy Grundela - koncepcje norm: - teoria modeli etycznych - teoria norm docelowych 2.2) Problem norm moralnych w świetle nauczania Kościoła 3. Niedoskonałości moralne ST a) przekleństwa i złorzeczenia b) prawo odwetu c) wojny Jahwe 4. Sposoby naruszania godności człowieka a) obmowa b) oszczerstwo c) plotka d) warunki właściwego osądzania 5. Pomiędzy prawdą a fałszem. Wywiad z ks. Kietlińskiem 6. Moralność selektywna, ascetyczna i integralna 7. Dodatek. Wybrane teksty Starożytnego Wschodu zawierające elementy etyczne 8. Dodatek. Sumienie 1. Fundamenty starotestamentalnej moralności Jednym z zaleceń II Soboru Watykańskiego był postulat, by w teologii moralnej rozważać problemy moralności chrześcijańskiej w oparciu o Pismo Święte Starego czy Nowego Testamentu (DFK 16). Sobór zachęcał odczytywanie sensu moralnego wezwania Bożego skierowanego do człowieka w świetle egzegezy i teologii biblijnej. W Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym czytamy: „Bóg, sprawca natchnienia i autor ksiąg obydwu Testamentów, mądrze postanowił, by Nowy Testament był ukryty w Starym, a Stary w Nowym znalazł wyjaśnienie” (KO 16). Natomiast chcąc właściwie odczytać Pismo Święte Starego Testamentu nieodzowne jest spojrzenie przez pryzmat ówczesnej historii czy kultury. „Musi więc komentator szukać sensu, jaki hagiograf w określonych okolicznościach, w warunkach swego czasu i swej kultury zamierzał wyrazić i rzeczywiście wyraził za pomocą rodzajów literackich, których w owym czasie używano” (KO 12).

(…)

…. Wobec istnienia poważnej różnicy zdań pomiędzy teologami zabrało głos Magisterium. Pewne podstawy do odczytania nauki Kościoła znajdują się w dokumentach Soboru Watykańskiego II, zaś jasno i precyzyjnie sformułowaną doktrynę na temat nowotestamentalnych norm moralnych przedstawiła Kongregacja Nauki i Wiary w dwóch dokumentach wydanych po Soborze.
Cel to zrelacjonowanie całej dyskusji teologicznej…
… nowotestamentalnych norm moralnych. Wreszcie poglądy autorów zdecydowanie broniących istnienia w NT ponadczasowych i powszechnych norm moralnych. Na koniec stanowisko Kościoła zaprezentowane na Soborze Watykańskim II i posoborowa nauka Kościoła o ponadczasowym i powszechnym charakterze nowotestamentalnych norm moralnych zawarta w dokumentach Kongregacji Nauki i Wiary: 1. Deklaracja „Persona humana”; 2. „List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych”. Po Soborze Watykańskim II często poddawano krytyce sposób posługiwania się tekstami z Pisma św., które niejako miały potwierdzać stawiane tezy. Błędne podejście polegało na bezkrytycznym, zbyt pochopnym założeniu, że Pismo św. zawiera pełny system etyczny oraz przyznawaniu poleceniom moralnym charakteru uniwersalnego. Zauważono…
… odwetu( kodeks Hammurabiego) oko za oko, naruszona została sprawiedliwość kosmiczna, trzeba przywrócić porządek kosmiczny. Często był to łańcuch zła, takie koło niezamykającej się odpłaty i to była sprawiedliwość
- starożytni zastanawiając się nad złem byli świadomi odpowiedzialności za nie
3) Księga zmarłych cd.?
„znam was, Panowie Sprawiedliwości. Przynoszę wam prawdę, odpędziłem zło. Nie czyniłem zła…
… przez Jezusa nie oznacza bezkrytycznej aprobaty dla interpretacji wykładni tego prawa przez faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Odrzucenie norm prawnych ST przez Jezusa znajdujemy w polemice z faryzeuszami: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5, 20). Pobożność w wydaniu faryzejskim opierała się jedynie na zewnętrznym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz