Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego - strona 2

note /search

Wyszyński i Wojtyła, Sobór Watykański II-wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

1. Wyszyński i Wojtyła Bardzo się różnili, byli z innych pokoleń, miejsc, mieli inne charaktery, doświadczenia, poglądy na sprawy duszpasterstwa, polityki itd. Karol Wojtyła  (+2005) był jednym z trzech kandydatów na biskupa pomocniczego w Krakowie (1958), wcale nie faworytem Wyszyńskiego. Arcybisku...

Sprawa Orędzia, relacja z Niemcami i Watykanem-wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

1. Sprawa „Orędzia” (1965) Pod koniec soboru watykańskiego II (sobór skończył się 8 XII 1965) polscy biskupi, którzy byli na ostatniej sesji soboru wystosowali listy do ponad 50 episkopatów na całym świecie, zapraszając ich biskupów do ...

Kościół i państwo, wybór papieża-wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

1. Kościół i państwo (1970-1980) W grudniu 1970 r. odszedł od władzy, po 14-u latach rządzenia jako pierwszy sekretarz partii, Władysław Gomułka (+1982). Został odsunięty przez część swoich współpracowników po tym, jak „podpuszczony” dał ...

Solidarność-wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

1. Wobec „Solidarności”, sierpień 1980 - maj 1981 Strajki na Wybrzeżu i w całej Polsce zaskoczyły Wyszyńskiego. Nie myślał początkowo, że powstanie z nich wielki ruch społeczny, a przede wszystkim bał się, że może dojść do pacyfikacji tego protestu przez polskich komunistów (jak w czerwcu 1956 r. w ...